ISO

List

20.04.2017 15:17

Hizmetlerimiz ISO Belgesi

ISO Belgesi ve ISO belgelendirme ile ilgili vermiş olduğumuz hizmetleri detaylı bir şekilde sunuyoruz. Son kullanıcı odaklı çalışmalarımız çerçevesinde verdiğimiz hizmet işletmenizin kar amacını öncelik ederek ilerlemektedir. Bu bağlamda ekip olarak ilermek ve akıllı tercihlerle karar vermek büyük önem arz etmektedir.

ISO 9001 Belgesi, ISO 22000 Belgesi, ISO 14001 Belgesi, ISO 18001 Belgesi, ISO 10002 Belgesi, ISO 27001 Belgesi, CE Belgesi.

17.03.2017 16:44

ISO nedir ve ISO Hakkında

ISO, 23 Şubat 1947 yılında İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan dünya çapında geçerliliği olacak şekilde standartlar yayınlamak ve böylelikle ürünlerin/hizmetlerin uluslararası dolaşımına katkıda bulunma amacını güden ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun çalışma sahasına giren elektrik ve elektronik mühendisliği konuları dışında, bütün teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek gayesiyle kurulmuş olan Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization)'nun kısaltılmış halidir. 

ISO'ya halen 162 ülke üyedir. Organizasyon üyesi olan millî birimler kendi ülkelerinde standartlar konusunda en yetkili kuruluşlardır. Her ülke teşkilatta yetkili bir organ tarafından temsil edilir. 

16.03.2017 22:50

ISO Belgesi Hakkında

ISO belgesi, son kullanıcı memnuniyeti odaklı olarak oluşturulan kalite yönetim sistemidir. Uluslar arası standardizasyon örgütünün kabul gördüğü, kurum ve kuruluşlarda olması gereken teknik donanım ürün veya hizmetin son kullanıcıya ulaşana kadar sahip olması gereken gerekliliklerini konu alır. Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi son kullanıcı memnuniyeti baz alındığında prensipli başarılı bir sonuç vermektedir. Yasal zorunluluk teşkil etmeyen ISO belgesi daha çok gönüllük esasına dayalı olması ve bu belgeyi almanın gerekliliği ticari ve sosyal bir sorumluluk olmaktadır.

08.03.2017 12:43

ISO Belgesi Nedir?

ISO Belgesi NedirÜlkemizde ve dünyada insanlara ürün ve hizmet veren pek çok firma ve işletme yer aldığı bilinmektedir, sayılarının fazlalığından ve denetimlerin azlığından mıdır bilinmez işletmeler çeşitli belgeler ve sertifikalar edindikçe iyi bir yerlere gelir. İşte ISO belgesi olarak bilinen bir bakıma sistem yeterlilik belgesi olan belgede bunlardan sadece biridir, ISO aslında Uluslar arası Standartları Organizasyonun kısaltmasıdır. Bu belgeyi çoğu kişiler ve kuruluşlar genelde yanlış olarak değerlendirip kanaat getirmektedir, genel anlamda bakıldığında herkesçe kalite belgesi olarak görülür ancak unutulmaması gereken bir durum vardır ki kalite hizmet veya ürünü satın alan kişi ve kuruluşlara göre değişkenlik gösterir. Bu yüzden de tüm ürün gruplarını bir kefeye koyarak değerlendirmek mümkün değildir.

08.03.2017 11:58

ISO 9001 Nedir

Günümüzde teknoloji hızla hayatımızda girmekte ve hayatın her alanında yer almaya hızla devam etmektedir. Günümüzde iletişim ve teknoloji adeta hayatımızın odak noktasında olmakta ve her işimizde bize yardımcı olmaktadır. İnsanlar internet üzerinden bir çok bilgi alabilmekte ve bir çok ürünü kıyaslayarak aradaki farkı açık bir şekilde görmektedir. Bu da aslında daha bilinçli tüketicilerin toplumda var olması anlamına gelmektedir. Tüketiciler sürekli araştırdıkça ve sürekli yeni bilgiler edindikçe alacakları ürünlerde de bu bilgilerin özelliklerini kullanmaktadırlar. Eskiden çok az miktarda marka vardı ve çok az miktarda ürün vardı, belli bir kıyaskama yapmaya gerek duymadan ya da öyle bir imkan olmadığı için insanlar direkt önündeki ürünü almak zorunda kalmıştır. Ancak günümüzde teknoloji ve internetin gelişmesi ile bir çok ürünü görebilmekteyiz, firmaların sayısı çok arttı, üretilen ürünler arttı. Tüm bunlar da insanları belli bir seçim yapmak ve en iyisini alması için araştırmaya ve kıyaslama yapmaya zorlamıştır. Bu sebeple artık ürünleri üreten kişiler durumun ciddi olduğunun ve rekabetin kızıştığının farkında olduğu için çok hızlı bir şekilde en iyiyi yapmak için uğraşmaktadırlar.