Merak Edilenler

ISO Hakkında

17.03.2017 16:44

ISO nedir ve ISO Hakkında

ISO NEDİR?

ISO, 23 Şubat 1947 yılında İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan dünya çapında geçerliliği olacak şekilde standartlar yayınlamak ve böylelikle ürünlerin/hizmetlerin uluslararası dolaşımına katkıda bulunma amacını güden ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun çalışma sahasına giren elektrik ve elektronik mühendisliği konuları dışında, bütün teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek gayesiyle kurulmuş olan Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization)'nun kısaltılmış halidir. 
ISO'ya halen 162 ülke üyedir. Organizasyon üyesi olan millî birimler kendi ülkelerinde standartlar konusunda en yetkili kuruluşlardır. Her ülke teşkilatta yetkili bir organ tarafından temsil edilir. 
Standartlaştırma, ölçme, adlandırma ve yabancı adları çeşitli dillere çevirmeyle, makinelerin, deney idarecilerinin, aletlerin, işlemlerin, yüzeylerin, malzemelerin ve parçaların taşıması gereken özelliklerin ve bu özelliklerin arz edilme biçiminin tespiti gibi konular Uluslararası Standartlar Teşkilatının faaliyet sahasına girer. Bu teşkilat talep üzerine özel bir ilmi standart konusunu çözüme bağlamak üzere uluslararası teknik komiteler kurarak bu komitelerin çalışmalarının neticelerini Uluslararası Standart (IS) olarak yayımlar. Teknolojik ihtiyaçlardan dolayı ISO standartları, her beş yılda bir gözden geçirilir ve gerekli değişiklikler yapılır. 
Örgütün hedefleri arasında, ISO'nun pazar ilgisini arttırmak, ISO sistemi ve standartlarını geliştirmek, kaynakları en iyi şekilde kullanmak, yeni teknik programları teşvik etmek ve gelişmekte olan ülkelerde alt yapıyı oluşturmak sayılabilir.

ISO Belgeleri Nelerdir?

En yaygın olarak bilinen ISO Belgeleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi olmakla birlikte, ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 13485 Tıbbi Cihazlarda Kalite Yönetim Sistemi, ISO 16949 Otomotiv Sektörü Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetimi, ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu, ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarların Akreditasyonu, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi gibi .... dalda sertifikasyon sağlamaktadır.