Merak Edilenler

ISO Hakkında

16.03.2017 22:50

ISO Belgesi Hakkında

ISO 9001ISO belgesi, son kullanıcı memnuniyeti odaklı olarak oluşturulan kalite yönetim sistemidir. Uluslar arası standardizasyon örgütünün kabul gördüğü, kurum ve kuruluşlarda olması gereken teknik donanım ürün veya hizmetin son kullanıcıya ulaşana kadar sahip olması gereken gerekliliklerini konu alır. Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi son kullanıcı memnuniyeti baz alındığında prensipli başarılı bir sonuç vermektedir.
Yasal zorunluluk teşkil etmeyen ISO belgesi daha çok gönüllük esasına dayalı olması ve bu belgeyi almanın gerekliliği ticari ve sosyal bir sorumluluk olmaktadır. Bu bağlamda müşteri yaklaşımı temel unsur olmaktadır. Günümüzde ekonomisi hızla büyüyen ülkelere baktığımız zaman kalite unsurunun ön plana çıkması ve tercih sebebi olduğunu görmekteyiz. Ülkemize baktığımız zaman genç nüfusun fazla olması ticari acıdan pozitif bir değerdir. Bu da bize satılan hizmet ve/veya ürünün ne olduğuna bakılmaksızın nasıl bir kalitede olduğu ve daha fazla öneme sahip olduğu gerçeğini doğurmaktadır. ISO belgesi bu şekilde farklılık gösteren her ticari sektör için kalite standardı getirilmiş farklı belgeleri muhafaza eder. Esasen bu belgelere sertifika demek daha doğru olur. ISO belgelerinin türev ve çeşitliliklerini göz önünde bulundurursak bu da bize her bir sertifikanın da ayrı bir kalite yönetim sistemi ihtiva ettiğini gösterir.

ISO Standartları Kalite Yönetim Sistemi

ISO belgesi çeşitleri farklı organizasyonların çokluğu temel alındığına buna paralel olarak belgelendirmede de çeşitlilikler oluşmaktadır. Günümüzde 16.000 işçi kapasiteli organizasyonların varlığını göz önüne alırsak kalite yönetim konusunda da belli bir standardı yakalamanın zorunluluğunu görürüz. Kısaca açıklayarak aşağıda temel ISO belgesi standartlarından bahsedilmiştir.

ISO 9000

En popüler ISO belgesi standardıdır. ISO 9001 den başlayıp ISO 9999 kadar sıralanır. ISO 9000 kalite yönetim sistemi ürünlerini ön plana çıkarmak isteyen şirketler tarafından en çok tercih edilen bir belgedir. ISO Belgesi serilerinde ürün veya hizmete göre:
ISO9126 – Kalite modeli olarak kullanılır.
ISO9362 – BIC veya Banka tanımlama kodlamasında kullanılır.
ISO9564 - PIN (Kişisel numaralandırma) güvenlik ve yönetiminin genel kalitesi olarak kullanılır.

ISO 14000

Bu serideki ISO belgesi envanter yönetimi gereksinimlerinde kullanılır. Özellikle ürünsel envanterlerde kullanılmaktadır. Bu ISO belgesi serisindeki bazı standartlar şunlardır.
ISO14001 – Genel envanter standartları yönetimi
ISO14064 – Sera gazı kullanımının standardı
ISO14230 – Uzun yol araçlarındaki donanımsal standartlar