ISO Belgesi

ISO Belgeleri

08.03.2017 13:08

ISO Belgeleri Neler?

iso belgesi nedirDünya düzeni git gide değişmektedir ve insanlar bu duruma yeri geldikçe ayak uydurmak zorunda kalmaktadır. Dünyada küreselleşme adı verilen bir kavram hızla yayılmaktadır ve dünya bu küreselleşme üzerinde şekil almaktadır. Eskiden çok az sayıda marka ve firma dünya üzerinde yer almaktaydı. Bunun ise firma ve markalar için önemi rekabet ortamı yoktu ve müşteriler zorunlu olarak kıyaslama yapma imkanı olmadan ürünü satın almak zorundaydı. Şimdi ise müşterileri çok daha fazla memnun edecek yeni bir sistem ortaya çıktı. Bu sistem markalar arasında gerçekleşen rekabeti üst düzeyde savunuyor ve rekabetin her zaman kaliteyi arttırdığını söylüyor. Dünya üzerinde rekabet oldukça müşteriler için bir çok seçenek ortaya çıkacaktır ve bu seçenekler arasında bir kıyaslama yaparak hangi ürünü alacağına karar verecektir. Bu da firmaların ürünleri ortaya çıkarırken kendi ürününün alınması için daha çok dikkat etmesi anlamına gelmektedir ve bu da doğal olarak ürünlerin oluşmasında kaliteyi arttıracaktır.

ISO Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Tüm bu rekabet ortamında firmalar, kendi ürünlerinin tercih edilmesi için, kendi ürünlerinin müşteriye satılması için en iyisini yapmayı amaçlayacaktır. Dünyanın küreselleşmesi ve ürün çeitleri ve markalarının artması üzerine dünyada kaliteleri değerlendirmek gerektiğini ortaya çıkaran bir kurum oluşmuştur. Bu kurum dünya genelinde kaliteye has olarak belli standart ölçülere sahip kriterler belirlemiştir ve tüm markaların bu standartlara uyarak ürün oluşturma işlemini gerçekleştirmesi için denetleme yoluna gidilmiştir. Bu standartlar her ürünün müşterilerin alabileceği belli bir seviye de olmasına yardımcı olacaktır. ISO 9001 isminin ne olduğu burada devreye girmektedir ve bu ürünleri denetleyecek olan kurum bu kurumdur. Türkçe açılımı ise Kalite yönetim sistemidir. Kalite yönetim sistemi tamamen müşteri yanlısı bir sistemdir. Firmalar ise ürünleri hangi kalitede çıkarması gerektiği hakkında uzun uzun düşünmek yerine oluşturulan standartları göz önünde bulundurarak malını nasıl çıkarması gerektiğinin farkında olacaktır. Bu standartlar ürünlerin belli bir seviye de de olsa kaliteli olmasına yardımcı olacaktır. Tüm bu kriterlere sahip standartlar, firmalar da var mı yok mu diye tek tek detaylı bir şekilde inceleme yapılır. Diğer firmalar da bu kriteri standartların olması durumunda bu kurumlara ISO belgelendirme yapılır. Bu belgelendirme ile firma kendini kanıtlamış olur ve bu da müşterilerin gönül rahatlığı ile ürünü alabileceği ve kullanabileceği anlamına gelmektedir. Dünya üzerinde küreselleşme ve rekabetin hızla arttığı bu dönemde ISO kalite yönetim sistemi, firmaların da işini kolaylaştırmakta ve firmalar bu sayede rahat bir şekilde standartları da göz önünde bulundurarak ürünlerini kaliteli bir şekilde üretmektedir. Burada aslında kalite anlayışı ise şu anlama gelmektedir. Müşteri istediği tüm şartlarda ürünü alabiliyor mu ve müşteri aldığı ürün hizmetinden memnu mu ?bu kalite yönetimi bu sayede ürüne yeterli kaliteyi vererek ürün müşterinin istediği hale gelmektedir. 

ISO Belgeleri Neler?

ISO belgeleri, o ürünlerin kaliteli olup olmadığını gösterir. Kaliteli ürünler incelenir ve standartlara uyup uymadığına bakılır. Bu standartlara uyduğu zaman ise firma ve markalara bu belge verilir. Bu belge ürünün kaliteli olduğunu gösterir, kaliteli olduğu anlamına gelir. ISO belgelendirme için ilk olarak ISO 9001 standartları kullanılmaktadır. Bu güvenlik belgelerinin bir çok çeşidi bulunmaktadır bunlara detaylı olarak değinilerek akıllardaki soru işaretleri rahat bir şekilde giderilebilir.

ISO 22000 Ne Anlama Gelmektedir?

Günümüzde sağlık problemleri git gide artmakta ve sağlıksız ürünlerin tüketimi de hızla artmaktadır. Bu nedenle yiyecek ve içecek üretiminin sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Çünkü burada insan sağlığı söz konusudur ve en sağlıklı ortam koşullarında bu ürünlerin üretilmesi gerekmektedir. Bu amaçla dünya üzerinde belli bir kalite standart sisteminin sağlık kısmında ise ISO 22000 bulunmaktadır ve ürünler bu standartlara göre değerlendirilmekte, müşteriye satılmak için uygun olup olmadığına bakılmaktadır. Sağlık konusu ile ilgili olduğu için bu denetleme konusunun düzenli olarak sağlanması gerekmektedir ve insan sağlığının önemine verdikleri değeri bu şekilde göstermektedirler.

ISO 14001 Ne Anlama Gelmektedir?

Çevrenin korunması ve çevreye gereken önemin verilmesi yaşanılabilir bir dünya için olmazsa olmaz şartlardan biridir. Çevre korunması için kurumların daha dikkatli olması gerekmektedir. Çevre, dünya üzerindeki yaşamın dengesini düzenlemekte insanlar, doğa bu düzenden beslenmektedir. Çevre korunmasına dair bazı standart maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler ISO 14001 tarafından düzenlenmiştir ve çevre konusu ile ilgili standartlar kontrol edileceğinde ise bu maddeler göz önünde bulundurularak analiz yapılacaktır.

ISO 18001 Ne Anlama Gelmektedir?

İnsanlar çalışma ortamlarında bazı tehlikeler ile karşı karşıya gelebilmektedir. Bir çok çalışan iş güvenlik imkanları olmadan çalışmakta ve kötü şartlarda para kazanmaktadır. Bu sebeple iş çalışma koşullarının daha sağlıklı ve güvenilir ortamlarda geliştirilmesi için belirli koşullar getirilmesi gerekmektedir. Bu standart maddelerin yer aldığı özellikler ise ISO 18001 tarafından belgelenmektedir.

ISO 27001 Ne Anlama Gelmektedir?

İnternet üzerinde ya da diğer alanlarda bir çok yanlış bilgi hüküm sürmektedir. Bilgilerin doğruluğu ya da yanlışlığı incelenmeden ve denetlenmeden internet ortamına atılmakta ya da başka yerlerde paylaşılmaktadır. Bu sebeple ISO 27001 bilgilerin daha güvenilir bir şekilde muhafaza edilmesi amacı ile belli standart maddeler ortaya çıkarmıştır. Bilginin güvenli bir şekilde ortaya çıkarılması, bilginin doğruluğunun incelenmesi ve bilginin paylaşılması konusunda bu maddelere büyük göre düşmektedir ve gerekli durumlarda maddeler ile denetim gerçekleşirse bilgi direkt olarak güvenli yollarla araştırmacı kişilere aktarılacaktır. İnternet ve bilgi çağında olduğumuz için, yapılan bir çok araştırma internet üzerinden direkt bilgi alınarak yapılmakta. Bu sebeple bilgilerin korunması ve bilgilerin güvenilir olması çok önemli bir nokta olmaktadır.

ISO 10002 Ne Anlama Gelmektedir?

Müşterileri memnun etmek en temel amaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm kalite kontrol sistemleri de bu amaç için çaba göstermektedir. Asıl amaç temel de müşteri memnuniyetini sağlamaktır. ISO 10002 ise müşterilerin memnun olup olmaması üzerine çalışan bir kontrol sistemidir. Sistemin en önemli ögesi her zaman müşteri olmuştur ve yapılan tüm ürünlerin ya da etkinliklerin amacı ise müşterilere hizmet vermek olmuştur. Bu nedenle yapılan her işte ve uygulanan her etkinlikte müşterilerin memnun olması amaçlanır ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanır. Bu sebeple bu standart maddeler göz önünde bulundurularak gerekli memnuniyet kriterleri ve müşterilerin hangi şartlar oluştuğunda mutlu olacağı ortaya çıkarılır. 

ISO 45001 Ne Anlama Gelmektedir?

Tek amacı insanların güvenli ortamlarda çalışmasını sağlamak ve insanların iş güvenliğine yardımcı olmaktır. Tehlikeli işler de ve tehlikeli şartlarda bir çok insan canlarını tehlikeye atma pahasına, zorlu işlerde çalışmaktadır. Bu da kişilerin dikkat etmemesine rağmen, güvenlik konusunda iş sahiplerinin dikkat etmesini gerektiriyor. ISO 45001, işçilerin güvenliğini korumak amacı ile bazı standartlar ortaya çıkarmıştır ve işçilerin daha tehlikesi az ya da işlerini daha az riskli yapabileceği ortamlar çıkarmıştır. Bu sebeple bu maddeler sayesinde insanlar içleri rahat bir şekilde işlerini rahat bir şekilde uygulayacaktır.