TEKLİF AL

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

İSO 9001:2015 KALİTE BELGESİ DANIŞMANLIK

ÇÖZÜM DANIŞMANLIK  olarak İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi danışmanlık hizmetleri; ilk defa belge alacaklar ya da daha önce alınmış İSO 9001 2008 belgesinden İSO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine geçiş yapmak isteyenler ve bu belgenin devamlılığını sağlamak için Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hizmetlerimizi;

DAHA ÖNCE İSO 9001 2015 BELGESİ ALMAMIŞ FİRMALAR İÇİN İSO 9001 2015 KALİTE BELGESİ ALINMASI: 

İSO 9001 2015 Kalite Belgesi olmayan firmanın, İSO 9001 2015 Kalite Belgesinin alınması için bütün süreçler yönetilerek; eğitim ve danışmanlık hizmeti sunularak Kalite Yönetim sistemi oluşturularak Uluslararası Belgelendirme Kurumlarının İSO 9001 2015 Kalite Belgesi alacak firmaya davet edilmesi ve denetimden başarı ile geçmesi sağlanarak İSO 9001 2015 Kalite Belgesinin alınması sağlanır. 

İSO 9001 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALINMASI İÇİN VAR OLAN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ YA DA İSO 9001 2015 SİSTEMİ İÇİN REVİZE EDİLMESİ:

İSO 9001 2015 Belgesine sahip firmada oluşturulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminde; sistemin personel tarafından anlaşılmayıp uygulanamaması, iş akışının aşırı bürokrasiye maruz kalması sonucu işlemeyişi ya da çok ağır işlemesi, gerekli dökümanların uygun olmaması, yetersizliği sonucu İSO 9001 2015 Kalite Yönetim Belesinin mevcut olmasına rağmen uygulanamadığı durumlarda olan firmalar için süreç baştan sona ele alınarak revize edilerek, uygulanabilir hale getirilerek, gerekli dokümantasyon sağlanarak iyileştirilmesini kapsayan hizmetimizdir.

İSO 9001 2015 KALİTE BELGESİ DENETİM VE DANIŞMANLIK:

İSO 9001 2015 Kalite Yönetim Belgesi için Belgelendirme kurumunun yapmış olduğu senelik denetimlerden önce; mevcut durum analizi, eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli eğitim ve danışmanlık desteğinin verilmesiyle denetim sürecinin başarılı bir şekilde geçirilmesi sağlanır.

İSO 9001 2015 BELGESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK:

Fimamız sürekli danışmanlık hizmeti ile yapılacak olan yıllık denetimler ve firma içi verimli işleyişin sürekliliği için belli periyotlarda denetim ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Aksaklıkların tespit edilmesi, doğru yönlendirme, hızlı ve akılcı çözüm sunabilme ile firmanız her zaman doğru işleyen bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olacaktır.

İSO 9001:2015 Kalite Belgesi Nedir? 

İSO 9001 2015 Kalite Yönetim Sitemi Belgesi, firma, şirket , etkinlik ve organizasyonların uyguladığı yönetim sistemlerinin; sistemli, tanımlanan kurallarla oluşturulan, oluşturulan kurallara tam bağlı, kuralların günün şartlarına göre revize edildiği ve güncellemelerin hayata geçirilerek devamlılığının sağlandığını 3. taraflarca denetlenerek ispatlanması sonucu alınan sertifikasyona İSO 9001 2015 Kalite Yönetim Sitemi Belgesi denir.

ISO =STANDARDI YAYINLAYAN DÜNYADAKİ TEK OTERİTE OLAN TEŞKİLATIN ADI (Uluslararası Standartlar Teşkilatının kısaltılması )

9001=ISO tarafından STANDARDA VERİLEN KOD

2015=Yayınlandığı veya Revize edildiği Tarihi gösterir (8 yılda bir bu tarih değişmektedir.)

EN : Avrupa Normu kısaltması

TS : Türkçe Standart  kısaltması

İSO 9001 2015 STANDARDI:

1- İSO 9001:2015 : Kalite Yönetim Sistem Gereklilikleri

2- İSO 9004 : Yöntem Standardı

3- İSO 9000 : 2015 Kalite Yönetim Sistemleri (Temel)

İSO 9001 2015 Kalite Yönetim Sitemi Belgesi Neden Önemlidir?

İSO 9001 2015 Kalite Yönetim Sitemi Belgesi; işletmenizin Kalite Yönetim Sisteminin işlediğini ve sürekliliğinin olduğunu gösterir belgedir. Sahip olduğunuz belge sadece ürün ve hizmetleriniz ile değil, işletmenizin tüm faaliyetleriyle ilgilidir. Bu faaliyetler; satınalma, iletişim, insan kaynakları, satış, dağıtım kanalları, sevkiyat, üst düzey yönetim, müşteri geri dönüşü, kalite yaklaşımı, tasarım gibi tüm işletme faaliyetlerini kapsar. Bütün bu faaliyetler günün şartlarına göre revize edilmeli ve belirlenen kurallar çerçevesinde devamlılık gerektirmektedir. Denetlenebilir, geliştirilebilir ve devamlılık sağlanabilir bir sistem akışıdır.

Kalite Yönetim Sitemi Nedir?

Bir yönetim uygulaması olan Kalite Yönetim Sistemi; müşteri beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm departmanların ve faaliyetlerin iyileştirilmesini, denetlenmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Kalite anlayışı kesin hatlarıyla belirlenip uygulanmalı ve işletme faaliyetlerinin dinamiği olarak yer almalıdır. Maliyetlerin en aza indirilmesi, verimsizliğin ortadan kaldırılması ve hatasızlık Kalite Yönetim Sistemi ile tek defada doğru iş, doğru yöntemle sağlanır.

İSO 9001 2015 BELGESİ NASIL ALINIR? KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NASIL KURULUR?

İSO 9001 2015 Belegsi Nasıl Alınır?

Firmanızın İSO 9001 2015 Belgesi alması için İSO 9001 2015 Standardına göre bir Kalite Yönetim Sistemi kurması ve kurulan İSO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemini işletmenize uygulamanız ve uygulama sonunda İSO 9001 2015 Standardına göre belgelendirme ve denetim yapan bir kuruluşa Kalite Yönetim Sisteminizi denetletip İSO 9001 2015 Belgesini alabilirsiniz.

Bu sürecin en önemli parçası Kalite Yönetim Sistemi kurulumudur. İSO 9001 2015 Standardına göre Kalite Yönetim Sisteminin kurulumu için Danışmanlık ve eğitim hizmeti almanız gerekmektedir.

NEDEN DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETİ ALMANIZ GEREKİR? DANIŞMANLIK VE EĞİTİM FİRMASI HANGİ ÇALIŞMALARI YAPAR?

İSO 9001 2015 Kalite Yönetim sisteminin kurulması sürecinde Danışmanlık ve Eğitim firması ile çalıştığınızda belge alma süreciniz;

İSO 9001 2015 Kalite Standardına göre hareket eden Danışmanlık ve Eğitim firması İSO 9001 2015 Belgesi alacak firmanın büyüklüğüne göre 3-4 aylık bir süre içinde yetkili uzmanlar tarafından Kalite Yönetim Sistemi kurulur. Kurulan Kalite sistemi uygulanarak denetlenir, dokümantasyon oluşturulur. Oluşturulan dokümantasyon yazılı hale getirilerek kayıtlar oluşturulur.

İSO 9001 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULDUĞUNDA ORTAYA ÇIKAN DOKÜMANLAR NELERDİR?

İSO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi kurulu olan bir firmada aşağıdaki dökümanlar yürürlükte olmalı ve uygulanmalıdır.

Sadece dokümanların Olması yetmez aşağıdaki kayıtların da olması gerekmektedir.

İSO 9001 2015 BELGESİ İÇİN BELGELENDİRME DENETİMİ NASIL OLUR? DENETİMLER NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

İSO 9001 2015 Belgesi almak için belgenin alınacağı kurum öncelikli olarak seçilmelidir. Belgelendirme öncesinde kurulu sistem ile ilgili bütün prosedürler, belgelendirme firmasının istemiş olduğu bütün dokümantasyon belge veren kuruma iletilir. İletilen belgelerin inceleme sonucu olumlu ise şirket içi denetleme için tarafınıza randevu oluşturulur. Belge veren firma yetkilileri İSO 9001 2015 Belgesi standardına göre Danışmanlık ve Eğitim veren firma ile birlikte oluşturduğunuz çalışmaları denetler ve rapor oluşturu. bu süreç en az 1 (bir) iş günü ile 6 (altı) iş günü sürer. Denetleme süresi şirket yapısına ve oluşturulan Kalite sisteminin yapısına göre farklılık gösterecektir. 

ISO 9001 2015 Belgelendirme kuruluşu ile anlaşmanız halinde firmanız için oluşturduğu iki aşamalı bir denetim planı gönderir. Bu plana göre firmanız için Bağımsız ve Tarafsız Baş denetçi ve denetçilerden oluşan bir ekip ile denetime başlar.

denetimler sonunda şirketiniz olumlu olarak bu denetimlerden geçtiğinde sisteminizin standartları karşılaması sonunca İSO 9001 2015 belgesi almaya hak kazanırsınız.

Denetimler soru-cevap ve uygulama delilleri sunumu ile gerçekleşmektedir. denetimlerde ayrıntılı ve eksiksiz inceleme baz alınır.

İSO BELGESİ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN AKREDİTASYON TÜRKAK NEDİR? TÜRKAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

İSO BELGESİ alınması sürecinde ve alınan belgesinin kullanımı sürecinde en çok karşılaşılan konu Akreditasyon Türkak Kamu İhale Kanununa göre İSO BELGESİnin geçerli olması ile ilgili sorunların ortaya çıkmasıdır. 

AKREDİTASYON NEDİR?

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır. 

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu, ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşları için yeterlilik kriterlerini belirleyen uluslar arası standardlar, ilgili sektöre özel gereklilikler ve bölgesel veya uluslar arası akreditasyon kuruluşları tarafından belirlenmiş rehber dokümanlarda belirlenmiş, dünya genelinde kabul görmekte olan, gereklilikler esas alınarak gerçekleştirilmektedir. 

Akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş bir uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmet, bu ürün veya hizmet için uygulanabilir olan gereklilikleri  sağlamakta olduğuna dair güven telkin eder. Bu sistematik sayesinde akreditasyon ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır. 

Akredite hizmetlerin küresel kabulü noktasında ise akreditasyon hizmetinin kendisinin güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşmaktadır. Akreditasyon kuruluşları arasındaki güven mekanizması ise akreditasyon kuruluşları tarafından oluşturulmuş olan IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu), ILAC (Uluslararası Laborataur Akreditasyonu Birliği ), EA (Avrupa Akreditasyon Birliği) vb uluslar arası veya bölgesel örgütler ile yapılmakta olan çok taraflı tanınma anlaşmaları ile tesis edilmektedir. 

TÜRKAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

İSO BELGESİ üzerinde akreditasyon kuruluşlarına ait logolardan herhangi birinin bulunması halinde Belgelendirme Kurumu belgede bulunan akreditasyon kurumundan yetkili anlamına gelir. belge üzerinde akreditasyon logosu bulunmaması halinde elde ettiğiniz belge akredite değildir ve hiç bir otorite tarafından kabul edilmez. Geçerliliği olmayan bir belgeye sahipsiniz demektir.

Türkiye’de Kamu İhale Kanunu’nda; bir firmadan İSO Belgesi veya diğer belgeleri ile birlikte bir sertifika istenmesi halinde TÜRKAK’ dan akredite yani TÜRKAK logolu İSO Belgesi sunulması halinde belgenin direk kabulü gerçekleşecektir.

İSO Belgesi üzerinde TÜRKAK değil de yabancı bir akreditasyon kurumunun logosu bulunması halinde TÜRKAK kurumu tarafından belgenin incelenmesi istenecektir. İnceleme sonucunda TÜRKAK onay yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Ayrıca her yıl bu onay yazısı güncel tarihli olarak alınmalıdır.

TÜRKAK İSO 9001 VE İSO 14001 Belgeleri dışında herhangi bir İSO Belgesi için TÜRKAK onay yazısı vermemektedir.

İSO BELGESİ İÇİN İHALELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Kamu ihalesine katılacak ve İSO Belgesi edinmek isteyen firmaların dikkat etmesi gereken önemli konulardan biri TÜRKAK logosudur.

Diğer önemli ayrıntıda belgenin geçerlilik tarihinin güncel olmasıdır. Belgelendirme kurumu yıllık periyodik olarak denetim yapmıyor ise İSO Belgesi güncelliğini yitirmiş olacaktır.

İSO Belgenizdeki; 

Belgenizin güncel tarihli olması dışında İSO Belgesi üzerindeki firma bilgileri ile Ticaret sicilinizdeki bilgilerinizin tam uyumlu olmasıdır. Eğer bilgi farklılığı var ise Belgelendirme kurumu ile irtibata geçerek belge güncellemesi ile doğru bilgilerin belgenize yansımasını sağlayabilirsiniz.

İSO Belgesi ile ihaleye girecek firmanın dikkat etmesi gereken bir diğer konu da, belge üzerindeki kapsam ile ihale konusunun örtüşmesidir.

İSO BELGELERİ DANIŞMANLIK FİRMALARI BELGE ALMAK İSTEYEN ŞİRKETLERE NASIL DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYOR?

İSO Belgesi ile ilgili Danışmanlık ve Eğitim hizmetimimizi almak isteyen firmalarla telefon ve mail ile iletişime geçerek öncelikle firmanın istek ve talepleri dinlenerek ihtiyaçlarına göre beklentilerinin karşılandığı bir teklif sunulur. Teklifin olumlu karşılanması sonucu firmanız ile iletişime geçilerek yüz yüze ya da telefon ve mail ile ya da canlı konferans yöntemi ile soru-cevap görüşmeleri sağlanır. 

Firmanız ile iletişime geçtiğimizde çalışma sürecimiz;

İSO 9001 KALİTE EĞİTİMLERİ NELERDİR?

İSO 9001 2015 EĞİTİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GENEL DÖKÜMANTASYON SÜRECİ, İÇ DENETİM EĞİTİM İÇERİĞİ, EĞİTİM SÜRESİ VE FİYATLANDIRMA

İSO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ:

4 (dört) bölümden oluşan İSO 9001 Eğitimleri, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri aşağıdaki gibidir:

  1. İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel eğitimi 
  2. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
  3. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Süreç Yönetim veya Proses Etkileşim Eğitimi
  4. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

İSO 9001 Eğitimleri ile ilgili; temel, dokümantasyon, süreç yönetimi ve iç denetim eğitim detayları ile ilgili bilgi için bizi arayabilir: +90 212 222 28 82 ya da mail göndererek: info@isobelgesial.com bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İSO 9001 2015 STANDARDI NEDİR? İSO 9001 2015 STANDARDININ İSO 9001 2008 STANDARDINDAN FARKI NEDİR? YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?

İSO 9001 2015 Standardı, İSO 9001 2008 Standardına göre birçok yenilik ve değişiklik içermektedir.

Süreç Yönetimi Standardını benimseyen İSO 9001 2008 Standardı, İSO KOMİTESİ tarafından revize edilerek İSO 9001 2015 Standardı ile tam olarak bir Kalite Yönetim Sistemi Standardı haline geldi. Revize edilen İSO 9001 Standardı İSO 9001 2015 Kalite Yönetim Standardı olarak 2015 Eylül ayında yayınlandı.

İSO 9001 2008 Belgesi olan firmalara 3 (üç) yıl zaman (2018 yılına kadar) tanınarak mevcut belge ve Kalite Yönetim Sistemini İSO 9001 2015 Standardına uygun hale getirerek İSO 9001 2015 Belgesini alma zorunluluğu getirmiştir.

Gizlilik ayarları
Web sitemizi kullanırken deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi bir tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, web tarayıcısı ayarlarınız üzerinden çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca izleme teknolojilerini kullanabilecek üçüncü taraflardan içerik ve komut dosyaları da kullanıyoruz. Bu tür üçüncü taraf yerleştirmelerine izin vermek için aşağıda onayınızı seçerek verebilirsiniz. Kullandığımız çerezler, topladığımız veriler ve bunları nasıl işlediğimiz hakkında eksiksiz bilgi için lütfen Gizlilik Politikası sayfamıza bakın.
Youtube
- Youtube kaynaklı içeriği görüntüleme izni
Vimeo
- Vimeo kaynaklı içeriği görüntüleme izni
Google Maps
- Google kaynaklı içeriği görüntüleme izni
Spotify
- Spotify kaynaklı içeriği görüntüleme izni
Sound Cloud
- Sound kaynaklı içeriği görüntüleme izni
TEKLİF AL