ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Çözüm Patent ve Danışmanlık olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi danışmanlık hizmetleri; ilk defa belge alacaklar ya da daha önce alınmış ISO 9001 2008 belgesinden ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine geçiş yapmak isteyenler ve bu belgenin devamlılığını sağlamak için Danışmanlık hizmeti vermektedir. Hizmetlerimiz Başlıca;

Daha Önce ISO 9001 2015 Belgesi Almamış Firmalar İçin ISO 9001 2015 Kalite Belgesi Alınması: 

ISO 9001 2015 Kalite Belgesi olmayan firmanın, ISO 9001 2015 Kalite Belgesinin alınması için bütün süreçler yönetilerek; eğitim ve danışmanlık hizmeti sunularak Kalite Yönetim sistemi oluşturularak Uluslararası Belgelendirme Kurumlarının ISO 9001 2015 Kalite Belgesi alacak firmaya davet edilmesi ve denetimden başarı ile geçmesi sağlanarak ISO 9001 2015 Kalite Belgesinin alınması sağlanır. 

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Alınması İçin Var Olan Kalite Yönetim Sisteminin İyileştirilmesi Ya Da ISO 9001 2015 Sistemi İçin Revize Edilmesi:

ISO 9001 2015 Belgesine sahip firmada oluşturulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminde; sistemin personel tarafından anlaşılmayıp uygulanamaması, iş akışının aşırı bürokrasiye maruz kalması sonucu işlemeyişi ya da çok ağır işlemesi, gerekli dokümanların uygun olmaması, yetersizliği sonucu ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Belgesinin mevcut olmasına rağmen uygulanamadığı durumlarda olan firmalar için süreç baştan sona ele alınarak revize edilerek, uygulanabilir hale getirilerek, gerekli dokümantasyon sağlanarak iyileştirilmesini kapsayan hizmetimizdir.

ISO 9001 2015 Kalite Belgesi Denetim Ve Danışmanlık:

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Belgesi için Belgelendirme kurumunun yapmış olduğu senelik denetimlerden önce; mevcut durum analizi, eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli eğitim ve danışmanlık desteğinin verilmesiyle denetim sürecinin başarılı bir şekilde geçirilmesi sağlanır.

ISO 9001 2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Eğitim ve Danışmanlık:

Firmamız sürekli danışmanlık hizmeti ile yapılacak olan yıllık denetimler ve firma içi verimli işleyişin sürekliliği için belli periyotlarda denetim ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Aksaklıkların tespit edilmesi, doğru yönlendirme, hızlı ve akılcı çözüm sunabilme ile firmanız her zaman doğru işleyen bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olacaktır.

ISO 9001:2015 Kalite Belgesi Nedir? 

ISO 9001 Belgesi, firma, şirket, etkinlik ve organizasyonların uyguladığı yönetim sistemlerinin; sistemli, tanımlanan kurallarla oluşturulan, oluşturulan kurallara tam bağlı, kuralların günün şartlarına göre revize edildiği ve güncellemelerin hayata geçirilerek devamlılığının sağlandığını 3. taraflarca denetlenerek ispatlanması sonucu alınan sertifikasyona denir.

 • ISO: Uluslararası Standartlar Teşkilatının kısaltılması
 • 9001: ISO tarafından STANDARDA VERİLEN KOD
 • 2015: Yayınlandığı veya Revize edildiği Tarihi gösterir (8 yılda bir bu tarih değişmektedir.)
 • EN: Avrupa Normu kısaltması
 • TS: Türkçe Standart kısaltması

ISO 9001 2015 Standardı:

 1. ISO 9001:2015: Kalite Yönetim Sistem Gereklilikleri
 2. ISO 9004: Yöntem Standardı
 3. ISO 9000: 2015 Kalite Yönetim Sistemleri (Temel)

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sitemi Belgesi Neden Önemlidir?

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sitemi Belgesi; işletmenizin Kalite Yönetim Sisteminin işlediğini ve sürekliliğinin olduğunu gösterir belgedir. Sahip olduğunuz belge sadece ürün ve hizmetleriniz ile değil, işletmenizin tüm faaliyetleriyle ilgilidir. Bu faaliyetler; satınalma, iletişim, insan kaynakları, satış, dağıtım kanalları, sevkiyat, üst düzey yönetim, müşteri geri dönüşü, kalite yaklaşımı, tasarım gibi tüm işletme faaliyetlerini kapsar. Bütün bu faaliyetler günün şartlarına göre revize edilmeli ve belirlenen kurallar çerçevesinde devamlılık gerektirmektedir. Denetlenebilir, geliştirilebilir ve devamlılık sağlanabilir bir sistem akışıdır.

Kalite Yönetim Sitemi Nedir?

Bir yönetim uygulaması olan Kalite Yönetim Sistemi; müşteri beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm departmanların ve faaliyetlerin iyileştirilmesini, denetlenmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Kalite anlayışı kesin hatlarıyla belirlenip uygulanmalı ve işletme faaliyetlerinin dinamiği olarak yer almalıdır. Maliyetlerin en aza indirilmesi, verimsizliğin ortadan kaldırılması ve hatasızlık Kalite Yönetim Sistemi ile tek defada doğru iş, doğru yöntemle sağlanır.

ISO 9001 2015 Belgesi Nasıl Alınır? Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur? ISO 9001 2015 Belgesi Nasıl Alınır?

Firmanızın ISO 9001 2015 Belgesi alması için ISO 9001 2015 Standardına göre bir Kalite Yönetim Sistemi kurması ve kurulan ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemini işletmenize uygulamanız ve uygulama sonunda ISO 9001 2015 Standardına göre belgelendirme ve denetim yapan bir kuruluşa Kalite Yönetim Sisteminizi denetletip ISO 9001 2015 Belgesini alabilirsiniz.

Bu sürecin en önemli parçası Kalite Yönetim Sistemi kurulumudur. ISO 9001 2015 Standardına göre Kalite Yönetim Sisteminin kurulumu için Danışmanlık ve eğitim hizmeti almanız gerekmektedir.

Neden Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Almanız Gerekir? Danışmanlık ve Eğitim Firması Hangi Çalışmaları Yapar?

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim sisteminin kurulması sürecinde Danışmanlık ve Eğitim firması ile çalıştığınızda belge alma süreciniz;

ISO 9001 2015 Kalite Standardına göre hareket eden Danışmanlık ve Eğitim firması ISO 9001 2015 Belgesi alacak firmanın büyüklüğüne göre 3-4 aylık bir süre içinde yetkili uzmanlar tarafından Kalite Yönetim Sistemi kurulur. Kurulan Kalite sistemi uygulanarak denetlenir, dokümantasyon oluşturulur. Oluşturulan dokümantasyon yazılı hale getirilerek kayıtlar oluşturulur.

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Kurulduğunda Ortaya Çıkan Dokümanlar Nelerdir?

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi kurulu olan bir firmada aşağıdaki dokümanlar yürürlükte olmalı ve uygulanmalıdır.

 • Stratejik Planlama
 • Prosedürler
 • Görev Tanımları
 • Talimatlar
 • Şartnameler
 • Formlar
 • Süreç İş Akışları ve Süreç Dokümanları

Sadece dokümanların Olması yetmez aşağıdaki kayıtların da olması gerekmektedir.

 • Doküman haline gelmiş Bilgi kontrol kayıtları
 • Risk ve Fırsat analiz sonuçları
 • Paydaş Analiz kayıtları
 • İç Tetkik Planları 
 • Düzeltici Faaliyetlere dair uygulama ve kayıtlar
 • Üretim ve Hizmete yönelik kayıtlar
 • Var ise Kalibrasyon kayıtları
 • Var ise Tasarım Geliştirme Kayıtları
 • Satış Pazarlama (Teklif sözleşme şartname vb kayıtlar)
 • Eğitim İnsan Kaynakları vb kayıtlar
 • Üst Yönetimin Sistemi gözden geçirme yani YGG kayıtları
 • Makine bakım onarım kayıtları
 • Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri şikayetine yönelik kayıtlar
 • Satın alma ve Tedarikçi değerlendirme kayıtları
 • İstatistik veri analize yönelik uygulama kayıtları

ISO 9001 2015 Belgesi İçin Belgelendirme Denetimi Nasıl Olur? Denetimler Nasıl Gerçekleştirilir?

ISO 9001 2015 Belgesi almak için belgenin alınacağı kurum öncelikli olarak seçilmelidir. Belgelendirme öncesinde kurulu sistem ile ilgili bütün prosedürler, belgelendirme firmasının istemiş olduğu bütün dokümantasyon belge veren kuruma iletilir. İletilen belgelerin inceleme sonucu olumlu ise şirket içi denetleme için tarafınıza randevu oluşturulur. Belge veren firma yetkilileri ISO 9001 2015 Belgesi standardına göre Danışmanlık ve Eğitim veren firma ile birlikte oluşturduğunuz çalışmaları denetler ve rapor oluşturur. Bu süreç en az 1 (bir) iş günü ile 6 (altı) iş günü sürer. Denetleme süresi şirket yapısına ve oluşturulan Kalite sisteminin yapısına göre farklılık gösterecektir. 

ISO 9001 2015 Belgelendirme kuruluşu ile anlaşmanız halinde firmanız için oluşturduğu iki aşamalı bir denetim planı gönderir. Bu plana göre firmanız için Bağımsız ve Tarafsız Baş denetçi ve denetçilerden oluşan bir ekip ile denetime başlar.

Denetimler sonunda şirketiniz olumlu olarak bu denetimlerden geçtiğinde sisteminizin standartları karşılaması sonunca ISO 9001 2015 belgesi almaya hak kazanırsınız.

Denetimler soru-cevap ve uygulama delilleri sunumu ile gerçekleşmektedir. Denetimlerde ayrıntılı ve eksiksiz inceleme baz alınır.

ISO Belgesi Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Akreditasyon Türkak Nedir? Türkak Neden Önemlidir?

ISO BELGESİ alınması sürecinde ve alınan belgesinin kullanımı sürecinde en çok karşılaşılan konu Akreditasyon Türkak Kamu İhale Kanunu’na göre ISO Belgesinin geçerli olması ile ilgili sorunların ortaya çıkmasıdır. 

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır. 

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu, ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşları için yeterlilik kriterlerini belirleyen uluslar arası standartlar, ilgili sektöre özel gereklilikler ve bölgesel veya uluslar arası akreditasyon kuruluşları tarafından belirlenmiş rehber dokümanlarda belirlenmiş, dünya genelinde kabul görmekte olan, gereklilikler esas alınarak gerçekleştirilmektedir. 

Akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş bir uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmet, bu ürün veya hizmet için uygulanabilir olan gereklilikleri  sağlamakta olduğuna dair güven telkin eder. Bu sistematik sayesinde akreditasyon ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır. 

Akredite hizmetlerin küresel kabulü noktasında ise akreditasyon hizmetinin kendisinin güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşmaktadır. Akreditasyon kuruluşları arasındaki güven mekanizması ise akreditasyon kuruluşları tarafından oluşturulmuş olan IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu), ILAC (Uluslararası Laborataur Akreditasyonu Birliği ), EA (Avrupa Akreditasyon Birliği) vb uluslar arası veya bölgesel örgütler ile yapılmakta olan çok taraflı tanınma anlaşmaları ile tesis edilmektedir. 

Türkak Neden Önemlidir?

ISO BELGESİ üzerinde akreditasyon kuruluşlarına ait logolardan herhangi birinin bulunması halinde Belgelendirme Kurumu belgede bulunan akreditasyon kurumundan yetkili anlamına gelir. Belge üzerinde akreditasyon logosu bulunmaması halinde elde ettiğiniz belge akredite değildir ve hiçbir otorite tarafından kabul edilmez. Geçerliliği olmayan bir belgeye sahipsiniz demektir.

Türkiye’de Kamu İhale Kanunu’nda; bir firmadan ISO Belgesi veya diğer belgeleri ile birlikte bir sertifika istenmesi halinde TÜRKAK’ dan akredite yani TÜRKAK logolu ISO Belgesi sunulması halinde belgenin direk kabulü gerçekleşecektir.

ISO Belgesi üzerinde TÜRKAK değil de yabancı bir akreditasyon kurumunun logosu bulunması halinde TÜRKAK kurumu tarafından belgenin incelenmesi istenecektir. İnceleme sonucunda TÜRKAK onay yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Ayrıca her yıl bu onay yazısı güncel tarihli olarak alınmalıdır.

TÜRKAK ISO 9001 VE ISO 14001 Belgeleri dışında herhangi bir ISO Belgesi için TÜRKAK onay yazısı vermemektedir. 

ISO Belgesi İçin İhalelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kamu ihalesine katılacak ve ISO Belgesi edinmek isteyen firmaların dikkat etmesi gereken önemli konulardan biri TÜRKAK logosudur.

Diğer önemli ayrıntıda belgenin geçerlilik tarihinin güncel olmasıdır. Belgelendirme kurumu yıllık periyodik olarak denetim yapmıyor ise ISO Belgesi güncelliğini yitirmiş olacaktır.

ISO Belgenizdeki; 

 • İlk veriliş tarihi
 • Geçerlilik tarihi
 • Gözetim-denetim tarihleri ihaleye gireceğiniz tarihler ile uyuşmuyorsa ISO Belgeniz geçersiz sayılacaktır.

Belgenizin güncel tarihli olması dışında ISO Belgesi üzerindeki firma bilgileri ile Ticaret sicilinizdeki bilgilerinizin tam uyumlu olmasıdır. Eğer bilgi farklılığı var ise Belgelendirme kurumu ile irtibata geçerek belge güncellemesi ile doğru bilgilerin belgenize yansımasını sağlayabilirsiniz.

ISO Belgesi ile ihaleye girecek firmanın dikkat etmesi gereken bir diğer konu da, belge üzerindeki kapsam ile ihale konusunun örtüşmesidir.

ISO Belgeleri Danışmanlık Firmaları Belge Almak İsteyen Şirketlere Nasıl Danışmanlık Hizmeti Veriyor?

ISO Belgesi ile ilgili Danışmanlık ve Eğitim hizmetimimizi almak isteyen firmalarla telefon ve mail ile iletişime geçerek öncelikle firmanın istek ve talepleri dinlenerek ihtiyaçlarına göre beklentilerinin karşılandığı bir teklif sunulur. Teklifin olumlu karşılanması sonucu firmanız ile iletişime geçilerek yüz yüze ya da telefon ve mail ile ya da canlı konferans yöntemi ile soru-cevap görüşmeleri sağlanır. 

Firmanız ile iletişime geçtiğimizde çalışma sürecimiz;

 • Firma bilgilerinin alınması(Firma kurumsal bilgileri v.b)
 • Firma ihtiyaçları ve beklentilerinin kayıt altına alınması (ISO Belgesi gerekliliği, ISO Belgesi ihtiyaç kaynağı, ISO Belge başvurusu ya da ISO Belge yenileme gibi hizmetlerin tespiti)
 • İstenen belge ile ilgili detay gerektiren konuların tespiti (süre kısıtlaması, kapsam, geçerlilik v.b)
 • Çözüm Danışmanlık bilgilendirme görüşmeleri
 • Taslak bir program ile birlikte verilecek hizmetler kapsamı ile fiyat teklifinin sunulması
 • Fiyat teklifinin olumlu karşılanması ile Sözleşmenin oluşturulup firma ile bire bir görüşmeler için start verilir.
 • Çözüm Danışmanlık proje ekibi ile firmanızın görevlendireceği personel ile karşılıklı olarak çalışma planı oluşturulur ve iş planı belirlenir.
 • İlgili personelinize ISO Belgesi ile ilgili Eğitimler verilerek süreç incelenir. 
 • ISO Belgesi Yönetim Sistemi ile ilgili danışmanlık hizmeti verilerek dokümantasyon oluşturulur.
 • Dokümantasyonun oluşması ile ISO Belgesi Yönetim Sistemine uygun kayıtlar ve uygulamalar Çözüm Danışmanlık proje ekibi tarafından firmanız personeline yaptırılır.
 • Tüm kayıtların ISO Belge standartlarına göre oluşturulması ile Belgelendirme Kurumları ile irtibata geçilerek denetim günü talep edilir.
 • Denetimlerin olumlu geçmesi ile Çözüm Danışmanlık ilgili personele destek verir.

ISO 9001 Kalite Eğitimleri Nelerdir?

ISO 9001 2015 Eğitimi Kalite Yönetim Sistemi Genel Dokümantasyon Süreci, İç Denetim Eğitim İçeriği, Eğitim Süresi ve Fiyatlandırma ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi:

4 (dört) bölümden oluşan ISO 9001 Eğitimleri, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri aşağıdaki gibidir:

 1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel eğitimi 
 2. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 3. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Süreç Yönetim veya Proses Etkileşim Eğitimi
 4. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

ISO 9001 Eğitimleri ile ilgili; temel, dokümantasyon, süreç yönetimi ve iç denetim eğitim detayları ile ilgili bilgi için bizi arayabilir: +90 212 222 28 82 ya da mail göndererek: info@isobelgesial.com bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ISO 9001 2015 Standardı Nedir? ISO 9001 2015 Standardının ISO 9001 2008 Standardından Farkı Nedir? Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

ISO 9001 2015 Standardı, ISO 9001 2008 Standardına göre birçok yenilik ve değişiklik içermektedir.

Süreç Yönetimi Standardını benimseyen ISO 9001 2008 Standardı, ISO KOMİTESİ tarafından revize edilerek ISO 9001 2015 Standardı ile tam olarak bir Kalite Yönetim Sistemi Standardı haline geldi. Revize edilen ISO 9001 Standardı ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Standardı olarak 2015 Eylül ayında yayınlandı.

ISO 9001 2008 Belgesi olan firmalara 3 (üç) yıl zaman (2018 yılına kadar) tanınarak mevcut belge ve Kalite Yönetim Sistemini ISO 9001 2015 Standardına uygun hale getirerek ISO 9001 2015 Belgesini alma zorunluluğu getirmiştir.

Teklif İsteme Formu

_