ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi

Enerjinin her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde, enerjinin verimli kullanım temeline dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde büyük ya da küçük işletmelere uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle de entegre edilebilinecek bir Yönetim Sistemidir.

Enerji Yönetim Sistemi (EYS), kuruluş ya da şirketin enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri çerçevesinde oluşturduğu enerji yönetim programlarının doğrultusunda enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin uygulama performansını değerlendirerek iyileştirilmesinin sağlanmasına dayanmaktadır.

ISO 50001, tüm sektörleri kapsayarak kuruluşların ya da firmaların enerji yönetim sistemini uygulamaya alarak enerjiyi daha verimli kullanmalarını desteklemektedir. Enerjinin verimli kullanılması firma ve kuruluşlara para tasarrufu sağlamasının yanı sıra doğal kaynakları korumaya ve iklim değişiklikleri ile mücadelede etkin rol oynar. Bu standart; enerji yönetim sisteminin kurulmasındaki gereksinimleri verir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Neden Önemlidir?

Enerji tüketimi, şirketinizin ya da kuruluşunuzun faaliyet konusu ne olursa olsun önemli bir faaliyet konusudur. Aynı zamanda kullanılan enerjinin maliyetine ek olarak, enerji kaynaklarının tükenmesi, enerji üretimini katkıda bulunan çevresel ve toplumsal maliyetler ve bu maliyetlere ilaveten eklim değişiklikleri işletme ya da kuruluşlara ek maliyet oluşturmaktadır.

Enerji kaynaklarının geliştirilmesi ya da yeni enerji kaynaklarının bulunması, enerji dağıtım teknolojisinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunup kullanılması zaman açısından kayba uğratabilir. Enerji performansının geliştirilmesi, enerji kaynaklarının ve varlıklarının optimize edilmesi enerji maliyetlerini düşüreceği gibi küresel anlamda olumlu etkiler sağlayarak küresel ısınma gibi enerji kullanımının dünya çapında etkisini minimize edecektir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Belgesi Nasıl Alınır?

Bu belge enerji verimliliğini maksimuma çıkarmak, enerji maliyetlerini minimize etmek ve enerji performansını geliştirmek – iyileştirmek için özel şirketlere ve kamu kuruluşlarına stratejiler sunacaktır. ISO 50001 Standardı, özel şirket ya da kamu kuruluşlarında var olan yönetim uygulamalarına enerji performansını entegre etmek için oluşturulmuştur.

ISO 50001 Standardı ile neler gerçekleşir?

 • Var olan enerji kaynaklarının kullanım verimliliğini arttırır,
 • Enerji kaynakları yönetiminde kurum içi ve kurum dışı iletişimde anlaşılabilirlik ve şeffaflık sağlar,
 • Enerji yönetimi davranışı kazandırır ve teşvik eder,
 • Enerji tasarrufu konusunda yeni teknolojilere yönlendirir,
 • Enerji verimliliğini genele yayarak tedarik zincirini de teşvik eder,
 • Sera gazı projeleri için iyileştirme ve kolaylık sağlar,
 • Diğer yönetim sistemleri ile entegreye olanak sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur?

ISO yönetim sistemine dayanan bu sistemde sürekli olarak Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al süreçleri takip edilmelidir. ISO 50001 kamu ve özel kuruluşlara standart bir çerçeve oluşturur:

 • Enerji politikası
 • Hedef politika için amaçlar ve sonuçlar
 • Enerji kullanım verisi oluşturma
 • Enerji kullanımı sonrası ölçüm sonuçları
 • Etkinliğin değerlendirilebilmesi

ISO 50001 Enerji Yönetim Belgesini Kimler Almalıdır?

Ölçeği, konumu faaliyeti ne olursa olsun tüm sektörlerde faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşları için uygulanabilir. ISO50001 Enerji Yönetim Sistemi, tüm ISO yönetimleri ile birlikte entegre olabileceği gibi ayrı da uygulanabilir. ISO50001 Akredite edilmiş bir kurumdan sertifikalandırılacağı gibi kuruluşun kendi faaliyetleri ve tedarik zinciri için fayda sağlaması yönünde ortaya koyarak oluşturmaya karar vermesi de çok önemlidir. 

Teklif İsteme Formu

_