ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Belgesinin alım sürecinin başlamasından belgelendirme denetimine ve ISO 4001 İş Sağlığı Belgesinin firmanıza teslimine kadar tüm evreleri yönetmekteyiz.

Çözüm Danışmanlık olarak İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri Uluslararası Baş denetçisi olan ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetkili İş Güvenliği yetisine sahip uzman danışmanları ve eğitimcileri firmanıza ISO 45001 Standardına uygun olarak İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulmasını, ISO 45001 Standartlarına uygun olarak gerekli dokümantasyonun sağlanmasını, ISO 45001 Belgesi alımı için gerekli kayıtların ve uygulamaların yapılmasını sağlayarak denetime tam hazır hale gelmesi sağlamaktayız. Tüm bu çalışmalar danışmanlarımız ve eğitimcilerimizin gözetiminde gerçekleşmektedir. ISO 45001 Belgesinin şirketiniz adına alınması için ISO 45001 Belgesi verme yetkisine sahip akredite Uluslararası Belgelendirme Kuruluşlarına başvurusu yapılmakta ve belgelendirme denetiminden başarı ile geçmesi sağlanmaktadır.

Çözüm Danışmanlık olarak, daha önce ISO 45001 Belgesi almamış şirket ve firmalara hizmet verirken aynı zamanda ISO 45001 Belgesine sahip firma ve şirketlere de belgenin devamlılığı için sürekli danışmanlık, denetim ve eğitim hizmetleri de vermekteyiz.

ISO 45001 Belgesi Nedir?

ISO 45001 Belgesi, bir şirketin ya da kuruluşun bulunduğu faaliyetlerde İş Sağlığı Güvenliği kurallarına uygun hareket ederek iş kazalarını önlemeye yönelik oluşturduğu prosedürlerinin olduğunu gösterir belgedir.

ISO 45001 Belgesine sahip bir firmada ya da şirkette;

 • Şirket ya da firmanın bulunduğu faaliyetlerinde iş güvenliği tehlike ve risklerini belirlediği, bu tehlike ve riskleri minimize etmeye yönelik planlamanın yapıldığı iş güvenliği risklerinin yasal mevzuat çerçevesinde kabul edilebilir sınırlara getirildiğini gösterir.
 • Şirket ya da firmanın bulunduğu faaliyetlerinde risk değerlendirme ve önlemlere karşın yeni oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tespitte bulunabilecek bir sistemin oluşturulduğu ve uygulandığı anlaşılır.
 • Şirket ya da firmanın bulunduğu faaliyetlerinde risk değerlendirmesine rağmen oluşabilecek iş kazalarına karşın sürekli kontrol eden bir sistemin olduğu anlaşılır.
 • Şirket ya da firmanın bulunduğu faaliyetlerinde oluşabilecek iş kazalarında planlı ve organize hareket edeceği anlaşılır.
 • Şirketin ya da firmanın bulunduğu faaliyetlerinde iş kazaları ve iş güvenliği ile ilgili tüm sistematik faaliyetlerinde firmanın politika ve prosedürlerinin olduğu anlaşılır.
 • Şirketin ya da firmanın bulunduğu tüm faaliyetlerinde iş güvenliği uygulamalarının kayıt altına alındığını ve kayıtlar baz alınarak gerekli önleyici tedbirlerin ortaya koyularak planlamaya dahil edildiği anlaşılır.

İş Nedir? İş Sağlığı Güvenliği Nedir? İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

İş: İşveren, işçi, ziyaretçi, iş makinası, hammadde, iş yeri ve çevresinde etkilenen bütün etkenlerdir.

İş Sağlığı Güvenliği: İşin tanımında bulunan bütün etkenlerin sağlık ve güvenliği ile ilgili oluşturulan tüm minimize edici ve önleyici tedbirlerden oluşur.

İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi: İş Güvenliği ile ilgili ortaya konulan tüm minimize edici ve önleyici tedbirlerin bir sistem dahilinde uygulandığı sistemlerdir.

OHSAS Nedir? OHSAS 18001 Nedir? Tehlike, Risk ve Kaza Nedir?

OHSAS: OHSAS Occupational Health And Safety Assessment Systems Kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmasıdır. Türkçe anlamı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’dir.

OHSAS 18001: OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin Uluslararası Standart haline getirilmiş halidir.

Tehlike: İş faaliyetlerinde kazaya sebebiyet verecek potansiyelin ortaya çıkmasıdır.

Risk: Tehlike olasılığının şiddet ile bileşkesidir. Potansiyel olan tehlikenin harekete geçmesinde ortaya çıkacak sonucun tahmin edilmesi risktir.

Kaza: Maddi ve manevi kayba yol açan durumun gerçekleşmesidir. Kazayı riskin gerçekleşmesi olarak tanımlayabiliriz.

OHSAS 18000 Belgesi Sertifikası Nedir?

İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı OHSAS 18000 VE OHSAS 18001 olmak üzere iki standarttır.

OHSAS 18001 STANDARDI: Şirket ya da firmaların risklerini kontrol altına almaları ve faaliyet performanlarını maksimize etmelerine olanak sağlamak için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili şartları belirler.

İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001 standardına göre oluşturulur ve OHSAS 18001 standardına göre belgelendirme yapılır. Şirket ya da firmaya OHSAS 18001 Belgesi verilir. OHSAS 18001 standardının güncel revizyonu 2007 versiyonudur. Genel olarak OHSAS 18001 : 2007 İş Sağlığı Güvenliği şeklindedir.

OHSAS 18002 STANDARDI: OHSAS 18001 için yardımcı kılavuzdur. Sistem kurulması ve belge düzenlenmesi yapılmaz. 

OHSAS 18001 Standardı Nedir?

OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği yönetim sistemi kurmak isteyenlerin baz alacağı ve yerine getirilmesi gereken standartların bölümleri maddeler halinde aşağıdaki gibidir:

 1. Giriş
 2. Kapsam
 3. Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar
 4. Terimler ve tarifler
 5. İSG yönetim sistemi şartları
 6. Ek A TS 18001, TS EN ISO 14001 ve TS EN ISO 9001 ile eşleştirme

OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Neden Alınmalıdır?

 • Karlılığı Arttırmak
 • Çalışanların motivasyon ve katılımını arttırarak verim sağlamak
 • Kaynakların korunması sağlamak
 • Rekabeti arttırmak
 • Maliyetlerin düşürülerek paydaş beklentilerini karşılamak
 • Uluslararası standartlarla İş Sağlığı Güvenliğini sistematik bir hale getirip süreklilik sağlamak. 

OHSAS 18001 Belgesini Hangi Kuruluşlar Ve Sektörler Alabilir?

OHSAS 18001 Belgesi standardı; bir şirketin ya da kuruluşun güvenlik risklerini kontrol etmesi, iyileştirmesi için oluşturduğu iş sağlığı ve güvenliği yönetim şartlarını kapsar. OHSAS 18001 Standardını oluşturmayı amaçlayan her kuruluş OHSAS 18001 belgesi alabilir.

İş Sağlığı Güvenliği Mevzuat Kanunları İle OHSAS 18001 Standardı İlişkisi Nedir?

İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatına uygun hareket eden firma ya da kuruluş eğer OHSAS 18001 Standardına göre sistemini kurmamış ise OHSAS 18001 Belgesi alamaz. Ancak OHSAS 18001 Belgesine sahip firma ya da kuruluş İş Sağlığı Güvenliği mevzuatlarını uyguluyordur denebilir.

İş Güvenliği Uzmanı Ya Da İş Yeri Hekimi Bulunan Firma Yada Kuruluşun OHSAS 18001 Kurma ve Belge Alma Zorunluluğu Var Mıdır?

Uyulması zorunlu tutulan 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanununa göre; iş verenin iş sağlığı güvenliği ile ilgili tedbir alıp organize edip devamlı olarak iyileştirme şeklinde anlaşılan İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması istenmektedir. Dünyada OHSAS 18001 Belgesi alımı zorunluluğu olmamakla birlikte ülkemizde uygulanan mevzuat gereği OHSAS 18001 Sisteminin kurulması zorunlu tutulmaktadır.

ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır? OHSAS 18001 Belgesi Almak İçin Ne Yapmak Gerekir?

OHSAS 18001 Belge alma sürecine öncelikle OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim sisteminin kurulması ile başlanmalıdır. Zaman ve uygulanabilirlik açısından tam verim sağlamak için Danışmanlık Eğitim veren firmalarla birlikte hareket edilmesi önemlidir. Ancak danışmanlık eğitim firması ile çalışılmak istendiğinde dikkat edilmesi gereken konular; OHSAS 18001 danışmanlık eğitim kuruluşunda mutlaka İş güvenliği uzmanı personeline sahip olması, İş Sağlığı Güvenliği mevzuatına, kanununa ve ilgili yönetmelik bilgisine sahip deneyimli olmasıdır.

Danışmanlık eğitim kuruluşu, OHSAS 18001 Standardına uygun yasal mevzuata göre şekillendirdiği bir kurallar bütününü sistem haline getirerek iş sağlığı güvenliği yönetim sisteminin kurulumunu sağlar. Bu sistem ile yapılan tüm faaliyetler doküman haline getirilerek yazılı dokümantasyon sağlanmış olur.

OHSAS 18001 Belgesi Oluşturulması Gereken Dokümanlar ve Kayıtlar Nelerdir?

Daha önce belirttiğimiz gibi OSGB’ler ya da İş güvenliği Uzmanları tarafından oluşturulan yasal mevzuat kapsamındaki uygulamalar OHSAS 18001 Belgesi almak için yeterli değildir. OHSAS 18001 Belgesi almak isteyen firma ya da kuruluşun aşağıda minimum seviyede tutulmuş dokümanlara sahip olması gerekmektedir:

 • OHSAS 18001 İSG (İş Sağlığı Güvenliği) el kitabı
 • İSG Politikası
 • İSG Politikası ile örtüşen İSG Prosedürleri
 • Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği  Yönetimi ile ilgili görev yetki sorumluluklarını belirten Görev Tanımları
 • İş Sağlığı Güvenliği  Prosedürleri ile örtüşen İş Sağlığı Güvenliği Talimatları
 • İş Sağlığı Güvenliği Şartnameleri
 • Formlar

Ayrıca aşağıdaki kayıtların da olması gerekmektedir.

 • İş Sağlığı Güvenliği Yönlerini belirten kayıtlar
 • İş Sağlığı Güvenliği Risk Değerlendirmeler
 • İş Sağlığı Güvenliği  Yönetim Sistemi Programları
 • İş Sağlığı Güvenliği  Acil Durum Planları ve Tatbikat Kayıtları
 • İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Kontrollerine dair kayıtlar
 • İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatına uygunluğu gösteren kayıtlar
 • Doküman kontrol kayıtları
 • Kayıt Saklama süreleri muhafazasına ait kayıtlar
 • İç Tetkik Planları İç Tetik Soruları ve denetimi ve takip denetimi yapılmış düzeltici faaliyetleri ile birlikte iç tetkik raporları
 • Düzeltici Önleyici Faaliyetlere dair uygulama ve kayıtlar
 • Var ise Kalibrasyon kayıtları
 • Eğitim İnsan Kaynakları vb kayıtlar
 • Üst Yönetimin İş Sağlığı Güvenliği Sistemini gözden geçirme yani YGG kayıtları
 • Makine bakım onarım onarım kayıtları

ISO 45001 İş Sağlığı Yönetim Güvenliği Danışmanlık Eğitim Hizmetimizi Nasıl Veriyoruz?

ISO Belgesi ile ilgili Danışmanlık ve Eğitim hizmetimizi almak isteyen firmalarla telefon ve mail ile iletişime geçerek öncelikle firmanın istek ve talepleri dinlenerek ihtiyaçlarına göre beklentilerinin karşılandığı bir teklif sunulur. Teklifin olumlu karşılanması sonucu firmanız ile iletişime geçilerek yüz yüze ya da telefon ve mail ile ya da canlı konferans yöntemi ile soru-cevap görüşmeleri sağlanır. 

Firmanız ile iletişime geçtiğimizde çalışma sürecimiz;

 • Firma bilgilerinin alınması(Firma kurumsal bilgileri vb.)
 • Firma ihtiyaçları ve beklentilerinin kayıt altına alınması (ISO Belgesi gerekliliği, ISO Belgesi ihtiyaç kaynağı, ISO Belge başvurusu ya da ISO Belge yenileme gibi hizmetlerin tespiti)
 • İstenen belge ile ilgili detay gerektiren konuların tespiti (süre kısıtlaması, kapsam, geçerlilik vb.)
 • Çözüm Danışmanlık bilgilendirme görüşmeleri
 • Taslak bir program ile birlikte verilecek hizmetler kapsamı ile fiyat teklifinin sunulması
 • Fiyat teklifinin olumlu karşılanması ile Sözleşmenin oluşturulup firma ile bire bir görüşmeler için start verilir.
 • Çözüm Danışmanlık proje ekibi ile firmanızın görevlendireceği personel ile karşılıklı olarak çalışma planı oluşturulur ve iş planı belirlenir.
 • İlgili personelinize ISO Belgesi ile ilgili Eğitimler verilerek süreç incelenir. 
 • ISO Belgesi Yönetim Sistemi ile ilgili danışmanlık hizmeti verilerek dokümantasyon oluşturulur.
 • Dokümantasyonun oluşması ile ISO Belgesi Yönetim Sistemine uygun kayıtlar ve uygulamalar Çözüm Danışmanlık proje ekibi tarafından firmanız personeline yaptırılır.
 • Tüm kayıtların ISO Belge standartlarına göre oluşturulması ile Belgelendirme Kurumları ile irtibata geçilerek denetim günü talep edilir.
 • Denetimlerin olumlu geçmesi ile Çözüm Danışmanlık ilgili personele destek verir.

ISO 45001 Eğitim Ücretleri Nelerdir Ve Eğitim Hizmetlerimiz Nelerdir?

1- ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi:

 • İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusuna giriş,
 • İSG yönetimi ve “güvenlik kültürü” kavramı
 • ISG mevzuatı
 • ISO 45001 serisi hakkında bilgi, standardın analizi,
 • ISO 45001 temel terim ve kavramların açıklanması,
 • ISO 45001 İş sağlığı ve güvenli yönetim sistemi unsurları
 • ISO 45001 standardını ISO 9001 ve ISO 14001 ile karşılaştırma
 • ISO 45001 sistemi ile ilgili denetim, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • ISO 45001 Standardının Maddelerine Yönelik Gereksinimlerin Değerlendirilmesi
 • ISO 45001 ile ilgili uygulama çalışmaları

2- ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi:

 • Doküman Nedir, Doküman Tipleri Nelerdir 
 • Dokümantasyon Nedir
 • Kayıt Nedir, Kayıt Tipleri Nelerdir ve Doküman ile Kayıt arasındaki farklar nelerdir
 • ISO 45001 Standardına göre hazırlanması gereken Dokümanlar Nedir
 • ISO 45001 Standardına göre zorunlu olmasada Hazırlanması gereken Dokümanlar Nelerdir
 • ISO 45001 Standardına göre Tutulması gereken Kayıtlar Nedir
 • ISO 45001 Standardına göre zorunlu olmasada Tutulması gereken Kayıtlar Nelerdir
 • Doküman Kontrolü Nedir Nasıl Sağlanır
 • Kayıt Kontrolü Nedir Nasıl Sağlanır
 • ISO 45001 İSG Politikası Nedir ve Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması
 • ISO 45001 İSG El Kitabı Nedir ve Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması
 • ISO 45001 Prosedürü Prosedürleri Nedir 
 • ISO 45001 İSG Prosedürleri  Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması
 • ISO 45001  Görev Tanımı Nedir ve Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması
 • ISO 45001 Talimatı Talimatları Nedir
 • ISO 45001 İSG Talimatları Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması
 • ISO45001 Form Rapor Nedir
 • ISO45001 İSG Form Rapor Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması
 • ISO45001 Risk Değerlendirme Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması
 • ISO45001 Acil Durum Planı Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması
 • ISO45001 diğer doküman ve Kayıt Örnek Hazırlama Uygulama

3- ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetim Eğitimi‘nden oluşmaktadır.

Teklif İsteme Formu

_