TEKLİF AL

ISO 45001 İş Sağlığı Güvenli̇ği̇ Yöneti̇m Si̇stemi̇

ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Belgesi şirketiniz adına alınmasında Çözüm Danışmanlık olarak İş Sağlığı Sistem kurulumu ve ISO 45001 Belge Sertifikasının alınması ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Belgesinin alım sürecinin başlamasından belgelendirme denetimine ve ISO 4001 İş Sağlığı Belgesinin firmanıza teslimine kadar tüm evreleri yönetmekteyiz.

Çözüm Danışmanlık olarak İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri Uluslararası Baş denetçisi olan ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetkili İş Güvenliği yetisine sahip uzman danışmanları ve eğitimcileri firmanıza ISO 45001 Standardına uygun olarak İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulmasını, ISO 45001 Standartlarına uygun olarak gerekli dokümantasyonun sağlanmasını, ISO 45001 Belgesi alımı için gerekli kayıtların ve uygulamaların yapılmasını sağlayarak denetime tam hazır hale gelmesi sağlamaktayız. Tüm bu çalışmalar danışmanlarımız ve eğitimcilerimizin gözetiminde gerçekleşmektedir. ISO 45001 Belgesinin şirketiniz adına alınması için ISO 45001 Belgesi verme yetkisine sahip akredite Uluslararası Belgelendirme Kuruluşlarına başvurusu yapılmakta ve belgelendirme denetiminden başarı ile geçmesi sağlanmaktadır.

Çözüm Danışmanlık olarak, daha önce ISO 45001 Belgesi almamış şirket ve firmalara hizmet verirken aynı zamanda ISO 45001 Belgesine sahip firma ve şirketlere de belgenin devamlılığı için sürekli danışmanlık, denetim ve eğitim hizmetleri de vermekteyiz.

ISO 45001 Belgesi Nedir?

ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

ISO 45001 Belgesi: bir şirketin ya da kuruluşun bulunduğu faaliyetlerde İş Sağlığı Güvenliği kurallarına uygun hareket ederek iş kazalarını önlemeye yönelik oluşturduğu prosedürlerinin olduğunu gösterir belgedir.

ISO 45001 Belgesine sahip bir firmada ya da şirkette;

İş Sağlığı Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

İş Nedir? 

İş: İşveren, işçi, ziyaretçi, iş makinası, hammadde, iş yeri ve çevresinde etkilenen bütün etkenlerdir.

İş Sağlığı Güvenliği: İşin tanımında bulunan bütün etkenlerin sağlık ve güvenliği ile ilgili oluşturulan tüm minimize edici ve önleyici tedbirlerden oluşur.

İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi: İş Güvenliği ile ilgili ortaya konulan tüm minimize edici ve önleyici tedbirlerin bir sistem dahilinde uygulandığı sistemlerdir.

OHSAS Nedir?

OHSAS 18001 Nedir?

Tehlike, Risk Ve Kaza Nedir?

OHSAS: OHSAS Occupational Health And Safety Assessment Systems Kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmasıdır. Türkçe anlamı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’dir.

OHSAS 18001: OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin Uluslararası Standart haline getirilmiş halidir.

Tehlike: İş faaliyetlerinde kazaya sebebiyet verecek potansiyelin ortaya çıkmasıdır.

Risk: Tehlike olasılığının şiddet ile bileşkesidir. Potansiyel olan tehlikenin harekete geçmesinde ortaya çıkacak sonucun tahmin edilmesi risktir.

Kaza: Maddi ve manevi kayba yol açan durumun gerçekleşmesidir. Kazayı riskin gerçekleşmesi olarak tanımlayabiliriz.

OHSAS 18000 Belgesi Sertifikası Nedir?

OHSAS 18001 Belgesi Sertifikası Nedir?

İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı OHSAS 18000 VE OHSAS 18001 olmak üzere iki standarttır.

OHSAS 18001 STANDARDI: Şirket ya da firmaların risklerini kontrol altına almaları ve faaliyet performanlarını maksimize etmelerine olanak sağlamak için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili şartları belirler.

İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001 standardına göre oluşturulur ve OHSAS 18001 standardına göre belgelendirme yapılır. Şirket ya da firmaya OHSAS 18001 Belgesi verilir. 

OHSAS 18001 standardının güncel revizyonu 2007 versiyonudur. Genel olarak OHSAS 18001 : 2007 İş Sağlığı Güvenliği şeklindedir.

OHSAS 18002 STANDARDI: OHSAS 18001 için yardımcı kılavuzdur. Sistem kurulması ve belge düzenlenmesi yapılmaz. 

OHSAS 18001 Standardı Nedir?

OHSAS 18000 Standartları Nedir?

OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği yönetim sistemi kurmak isteyenlerin baz alacağı ve yerine getirilmesi gereken standartların bölümleri maddeler halinde aşağıdaki gibidir:

  1. Giriş
  2. Kapsam
  3. Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar
  4. Terimler ve tarifler
  5. İSG yönetim sistemi şartları
  6. Ek A TS 18001, TS EN ISO 14001 ve TS EN ISO 9001 ile eşleştirme

OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Neden Alınmalıdır?

OHSAS 18001 Belgesini Hangi Kuruluşlar Ve Sektörler Alabilir?

OHSAS 18001 Belgesi standardı; bir şirketin ya da kuruluşun güvenlik risklerini kontrol etmesi, iyileştirmesi için oluşturduğu iş sağlığı ve güvenliği yönetim şartlarını kapsar.

OHSAS 18001 Standardını oluşturmayı amaçlayan her kuruluş OHSAS 18001 belgesi alabilir.

İş Sağlığı Güvenliği Mevzuat Kanunları İle Ohsas 18001

Standardı İlişkisi Nedir?

İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatına uygun hareket eden firma ya da kuruluş eğer OHSAS 18001 Standardına göre sistemini kurmamış ise OHSAS 18001 Belgesi alamaz. Ancak OHSAS 18001 Belgesine sahip firma ya da kuruluş İş Sağlığı Güvenliği mevzuatlarını uyguluyordur denebilir.

İş Güvenliği Uzmanı Ya Da İş Yeri Hekimi Bununan Firma Ya Da Kuruluşun Ohsas 18001 Kurma Ve Belge Alma Zorunluluğu Var Mıdır?

Uyulması zorunlu tutulan 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanununa göre; iş verenin iş sağlığı güvenliği ile ilgili tedbir alıp organize edip devamlı olarak iyileştirme şeklinde anlaşılan İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması istenmektedir.

Dünyada OHSAS 18001 Belgesi alımı zorunlulu olmamakla birlikte ülkemizde uygulanan mevzuat gereği OHSAS 18001 Sisteminin kurulması zorunlu tutulmaktadır.

Iso 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

OHSAS 18001 Belgesi Almak İçin Ne Yapmak Gerekir?

OHSAS 18001 Belge alma sürecine öncelikle OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim sisteminin kurulması ile başlanmalıdır.

Zaman ve uygulanabilirlik açısından tam verim sağlamak için Danışmanlık Eğitim veren firmalarla birlikte hareket edilmesi önemlidir.

Ancak danışmanlık eğitim firması ile çalışılmak istendiğinde dikkat edilmesi gereken konular; OHSAS 18001 danışmanlık eğitim kuruluşunda mutlaka İş güvenliği uzmanı personeline sahip olması, İş Sağlığı Güvenliği mevzuatına, kanununa ve ilgili yönetmelik bilgisine sahip deneyimli olmasıdır.

Danışmanlık eğitim kuruluşu, OHSAS 18001 Standardına uygun yasal mevzuata göre şekillendirdiği bir kurallar bütününü sistem haline getirerek iş sağlığı güvenliği yönetim sisteminin kurulumunu sağlar. Bu sistem ile yapılan tüm faaliyetler döküman haline getirilerek yazılı dokümantasyon sağlanmış olur.

OHSAS 18001 Belgesi Oluşturulması Gereken Dökümanlar Ve Kayıtlar Nelerdir?

Daha önce belirttiğimiz gibi OSGB’ler ya da İş güvenliği Uzmanları tarafından oluşturulan yasal mevzuat kapsamındaki uygulamalar OHSAS 18001 Belgesi almak için yeterli değildir.

OHSAS 18001 Belgesi almak isteyen firma ya da kuruluşun aşağıda minimum seviyede tutulmuş dökümanlara sahip olması gerekmektedir:

Ayrıca aşağıdaki kayıtların da olması gerekmektedir.

ISO 45001 İş Sağlığı Yönetim Güvenliği Danışmanlık Eğitim Hizmetimizi Nasıl Veriyoruz?

ISO Belgesi ile ilgili Danışmanlık ve Eğitim hizmetimimizi almak isteyen firmalarla telefon ve mail ile iletişime geçerek öncelikle firmanın istek ve talepleri dinlenerek ihtiyaçlarına göre beklentilerinin karşılandığı bir teklif sunulur. Teklifin olumlu karşılanması sonucu firmanız ile iletişime geçilerek yüz yüze ya da telefon ve mail ile ya da canlı konferans yöntemi ile soru-cevap görüşmeleri sağlanır. 

Firmanız ile iletişime geçtiğimizde çalışma sürecimiz;

ISO 45001 Eğitim Ücretleri Nelerdir Ve Eğitim Hizmetlerimiz Nelerdir?

ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimlerimiz;

1- ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi:

2- ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Dökümantosyon Eğitimi:

3- ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetim Eğitimi ‘nden oluşmaktadır.

Gizlilik ayarları
Web sitemizi kullanırken deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi bir tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, web tarayıcısı ayarlarınız üzerinden çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca izleme teknolojilerini kullanabilecek üçüncü taraflardan içerik ve komut dosyaları da kullanıyoruz. Bu tür üçüncü taraf yerleştirmelerine izin vermek için aşağıda onayınızı seçerek verebilirsiniz. Kullandığımız çerezler, topladığımız veriler ve bunları nasıl işlediğimiz hakkında eksiksiz bilgi için lütfen Gizlilik Politikası sayfamıza bakın.
Youtube
- Youtube kaynaklı içeriği görüntüleme izni
Vimeo
- Vimeo kaynaklı içeriği görüntüleme izni
Google Maps
- Google kaynaklı içeriği görüntüleme izni
Spotify
- Spotify kaynaklı içeriği görüntüleme izni
Sound Cloud
- Sound kaynaklı içeriği görüntüleme izni
TEKLİF AL