TEKLİF AL

ISO 22000 Haccp Gida Güvenli̇ği̇ Yöneti̇m Si̇stemi̇

Çözüm Danışmanlık olarak; ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alım sürecinde danışmanlık ve eğitim hizmetimimizle ISO 22000 Gıda Güvenliği Sisteminin kurulmasını sağlayarak uluslararası akreditasyona sahip belgelendirme kurumları ile iletişime geçerek belgelendirme denetiminin yapılması ile belgenizi almanızı sağlıyoruz.

ISO 22000 Haccp Gida Güvenli̇ği̇ Belgesi̇ Nedi̇r?

ISO 22000 Belgesi, imalatı yapılan gıda ürününün ya da gıda ile temasda bulunacak ürünün hammadde ve yarı mamül girişinden son tüketiciye kadar iletilene kadar geçirdiği aşamalarda kontrollü ve yasal mevzuata uygun üretiminin yapıldığını, tüketiminde insana ve diğer canlılara zarar vermeyeceği, güvenle tüketilebilineceğini ifade eden ve etkin kaynak yönetimi ile sistemli bir kurum ve organizasyon içinde gerçekleştiğini gösterir belgedir.

Belgeye sahip olan organizasyon ya da firmalar gıda üretimlerinde kullandıkları hammadde ve yarı mamül tedarikçilerinden de sorumludur. Öyle ki kendi tesis ve üretiminde baz aldığı hijyen ve gıda güvenliği şartları uygun olsa bile tedarikçilerinin bu konuda eksik kalması güvenli gıda zincirini kıracaktır. 

ISO 22000 Belgesi olan firma ya da organizasyon güvenli gıda zincirinin bozulmaması için bu belgeye sahip tedarikçi ve dağıtım ağı firma ya da kuruluşlarla çalışmalıdır.

Gıda Güvenli̇ği̇ Nedi̇r? Gıda Güvenli̇ği̇ Yöneti̇m Si̇stemi̇ Nedi̇r? Gıda Zi̇nci̇ri̇ Nedi̇r? Haccp Nedi̇r?

Gıda Güvenliği: Gıdanın amacına uygun hazırlanarak kullanımı sonucu yani gıdanın tüketilmesi sonucu tüketiciye zarar vermeyeceği, zarara neden olmayacağı yaklaşımıdır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi: Gıdanın üretim aşamalarında, tüketiciye tedariki ve tüketiciye sunumu sırasında güvenli olmalarını garanti altına alan sistemdir.

Gıda Zinciri: Gıdanın üretiminden tüketici tarafından tüketilmesine kadar olan aşamaların tümüdür.

HACCP: Ürün güvenirliği sistemi olan HACCP, gıda işletmelerinde üretimin hijyen şartlarına uygunluğun sağlanması ve şartların iyileştirilmesi, tüketiciye ulaştırılmasında sağlık riskinin ortadan kaldırılması ve oluşabilecek sağlık risklerinin belirlenerek iyileştirilmesini sağlayan sistemli bir yaklaşımdır.

HACCP genel olarak 7 (yedi) temel ilkeden meydana gelir:

  1. Tehlike analizi ve ayrıntılı akım şemalarının oluşturulması,
  1. Karar Ağacı kullanılarak Kritik Kontrol Noktalarının belirlenmesi,
  2. Her bir Kritik kontrol noktasındaki Hedef Düzey ve Toleransların belirlenmesi
  3. Kritik kontrol noktalarını kontrol altında tutacak uygun izleme yöntemlerinin oluşturulması,
  4. Kritik Kontrol Noktalarının izlenmesi sırasında bulunan Uygunsuzluklara ve sapmalara karşı uygulanacak “Düzeltici Faaliyetlerin” belirlenmesi
  5. HACCP çalışmalarının etkinliğini kanıtlayacak Doğrulama Prosedürlerinin belirlenmesi
  6. Bu prensip ve uygulamalara yönelikDokümantasyon Yapısının oluşturulması

ISO 22000 Haccp Belgesi̇ Zorunlu Mudur? ISO 22000 Haccp Belgesi̇ni̇ Hangi̇ Fi̇rma Ya Da Şi̇rketler Almalidir?

ISO 22000 Standardının amacı; uluslararası alanda gıda zinciri faaliyetlerinde gıda güvenliği yönetiminde gıda güvenliği şartlarına uyum sağlamaktır.

Gıda üretimi yapan firma ya da işletmenin alt yapısını düzenlemek, üretiminin her biriminde izlenebilirliğin olmasını sağlamak, yasalara uygun hareket etmek, müşteri beklentilerine cevap verebilmek için gıda zincirinde yer almak için ISO 22000 Belgesi alabilirler.

Ülkemiz genelinde gıda işletmelerinin Tarım Bakanlığı denetimlerinden geçebilmeleri için HACCP sistemini kurmaları ve uygulamaları gerekmektedir ve zorunludurlar. Kurulan sistemin dokümantasyon çevrilmesi ile ISO 22000 Belgesi alınabilir.

ISO 22000 Haccp Belgesi̇ Zorunlu Mudur? ISO 22000 Belgesi̇ni̇ Hangi̇ Fi̇rma Ya Da Kuruluşlar Alabi̇li̇rler?

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gıdaya ihtiyaçları vardır ve bu gıdaların her insan için belli bir sağlık standardına tabi olması gerekmektedir.

Gelişen teknoloji, gıdanın daha üzün ömürlü üretilebilmesi, son tüketiciye ulaştırılmasındaki olumlu gelişmeler kaydedilirken diğer taraftan küreselleşen dünyada ve ülkemizde gıda kaynaklı sağlık sorunları artmıştır. Bu olumsuz gelişme Gıda Güvenliği Kavramını ön plana çıkarmıştır.

Gıda güvenliğinde sorunları hem tüketiciyi, hem üreticiyi hem de ülke ekonomisini büyük ölçüde olumsuz etkilemiştir. Maddi kayıp yanında zaman kaybına da yol açmaktadır. Aynı zamanda gıda üreticisi yasal kontrollere ve denetlemelere de maruz kalmaktadır.

ISO 22000 Belgesini; Gıda zincirinde yer alan tüm işletme ve kuruluşlar gıda zinciri şartlarını yerine getirmek için bu belgeyi alabilirler.

ISO 22000 GIda Güvenli̇ği̇ Yöneti̇m Si̇stemi̇ Belgesi̇ Nasıl Alinir?

ISO 22000 Belgesinin alınması için nasıl ve nereden başlanmalı?

ISO 22000 Belgesi̇ Almak İçi̇n Gıda Güvenli̇ği̇ Temsi̇lci̇si̇ Ve Gıda Güvenli̇ği̇ Yöneti̇m Eki̇bi̇ Oluşturmak Gerekli̇ Mi̇di̇r?

Standart maddelerinde belirlenmiş olan Gıda güvenliği ekip lideri ve Gıda güvenliği ekibi oluşturulmalıdır.

maddelerinde belirtilmiş olan özelliklere göre lider ve ekip belirlenerek atanmalıdır.

Atama işlemi Üst Yönetim kurulu tarafından yazılı olarak yapılmalıdır. 

ISO 22000 Belgesi̇ İçi̇n Danışmanlık Ve Eği̇ti̇m Fi̇rması Seçi̇mi̇nde Di̇kkat Edi̇lecek Konular Nelerdi̇r?

Öncelikle kısa sürede size belge sağlayacağını vaad eden firmalardan ve kuruluşlardan kaçınmanız gerekir. Öyle ki ISO 22000 Belgesi konu itibariyle Gıda Güvenliğini kapsadığından telafini imkansız durumlarla sizi karşı karşıya bırakacaktır.

Peki size ISO 22000 Belge konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek firmada aramanız gereken özellikler neler olmalı;

ISO 22000 Danışmanlık Ve Eği̇ti̇m Süreci̇nde Neler Yapılmalıdır? ISO 22000 Belgesi̇ İçi̇n Danışmanlık Kuruluşlarından Eği̇ti̇m Alınmalı Mıdır?

Firma ya da kuruluşunuzun beklentilerinin öğrenilmesi ile danışmanlık süreci başlamış olur.

ISO 22000 Belgesi Danışmanlık Firmalarından Alınması Gereken ISO 22000 Eğitimleri;

ISO 22000 Belgesi̇ İçi̇n Gerekli̇ Dokümanlar Ve Kayıtlar Nelerdi̇r?

Firmanın ya da kuruluşun ticari kimlik bilgileri ve bulunduğu ülkede uygulanan gıda ile ilgili kuruluşlardan alınmış ilgili belgeleri olmalıdır.

ISO 22000 Sistem Dokümantasyonu yani Gıda güvenliği yönetim sistemi dokümantasyonu;

ISO 22000 Dökümanları aşağıdaki gibidir:

– Gıda Güvenliği El Kitabı

– Gıda Güvenliği Prosedürleri

– Gıda Güvenliği Görev Tanımları

– Gıda Güvenliği Talimatları

– Her ürüne ait HACCP Planları

ISO 22000 Standartları Nelerdi̇r?

ISO 22000 STANDARDI: Gıda zincirindeki firma ya da kuruluşlar için şartların yerine getirilmesi ile standartların örtüşmesi sonucu dokümantasyonun hazırlanması sonucu denetime girilerek alınan standardın belgesidir.

ISO 22003 STANDARDI: Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için oluşturulmuş şartlar standardıdır.

ISO 22004 STANDARDI: ISO 22000 : 2005 in uygulamasını kapsayan ISO 22000 Standard uygulamaları için yardımcı standarttır.

ISO 22005 STANDARDI: Gıda zincirindeki izlenebilirliliği ve izlenebilinirlik sisteminin geliştirmesini kolaylaştıran kılavuz standardıdır.

ISO 22000 2018 Standardı Nedi̇r? Gıda Güvenli̇ği̇ Yöneti̇m Si̇stemi̇ Standardı 2018 Güncellemesi̇yle Gelen Deği̇şi̇kli̇kler Nelerdi̇r?

 ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının ilk yayınlandığı 2005 yılından revize tarihine kadar kullanıcılar birçok yeni gıda sorunlarıyla karşı karşıya kaldılar. Diğer ISO standartlarında yapılan köklü değişiklikler ise 22000 Standardının da ivedilikle revize edilmesini gerektiriyordu. 

ISO 22000 : 2018 ile diğer ISO standartlarının günün şartlarına ve yakın geleceğe uyarlanabilmesi için sürekli olarak güncellenmesi ve revize edilmesi gerekmektedir. Tüm bu gelişime yönelik revizeler ISO Standartlarının daha verimli ve uygulanabilir olmasını sağlayacaktır. Standartların güncellenmesi ve yenilenmesi titiz çalışmalar sonucu birkaç yıl alabilmektedir. örneğin ise 22000 Standardı 4 (dört) yıl içinde revize edilmiştir.

Yeni yayınlanan ISO 22000 : 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının yapısında meydana gelen revizeler dışında aşağıdaki kavranları da açıklık getirmeyi hedeflemiştir:

Gizlilik ayarları
Web sitemizi kullanırken deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi bir tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, web tarayıcısı ayarlarınız üzerinden çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca izleme teknolojilerini kullanabilecek üçüncü taraflardan içerik ve komut dosyaları da kullanıyoruz. Bu tür üçüncü taraf yerleştirmelerine izin vermek için aşağıda onayınızı seçerek verebilirsiniz. Kullandığımız çerezler, topladığımız veriler ve bunları nasıl işlediğimiz hakkında eksiksiz bilgi için lütfen Gizlilik Politikası sayfamıza bakın.
Youtube
- Youtube kaynaklı içeriği görüntüleme izni
Vimeo
- Vimeo kaynaklı içeriği görüntüleme izni
Google Maps
- Google kaynaklı içeriği görüntüleme izni
Spotify
- Spotify kaynaklı içeriği görüntüleme izni
Sound Cloud
- Sound kaynaklı içeriği görüntüleme izni
TEKLİF AL