ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Çözüm Danışmanlık olarak; ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alım sürecinde danışmanlık ve eğitim hizmetimimizle ISO 22000 Gıda Güvenliği Sisteminin kurulmasını sağlayarak uluslararası akreditasyona sahip belgelendirme kurumları ile iletişime geçerek belgelendirme denetiminin yapılması ile belgenizi almanızı sağlıyoruz.

ISO 22000 Haccp Gıda Güvenliği Belgesi̇ Nedir?

ISO 22000 Belgesi, imalatı yapılan gıda ürününün ya da gıda ile temasta bulunacak ürünün hammadde ve yarı mamul girişinden son tüketiciye kadar iletilene kadar geçirdiği aşamalarda kontrollü ve yasal mevzuata uygun üretiminin yapıldığını, tüketiminde insana ve diğer canlılara zarar vermeyeceği, güvenle tüketilebilineceğini ifade eden ve etkin kaynak yönetimi ile sistemli bir kurum ve organizasyon içinde gerçekleştiğini gösterir belgedir.

Belgeye sahip olan organizasyon ya da firmalar gıda üretimlerinde kullandıkları hammadde ve yarı mamul tedarikçilerinden de sorumludur. Öyle ki kendi tesis ve üretiminde baz aldığı hijyen ve gıda güvenliği şartları uygun olsa bile tedarikçilerinin bu konuda eksik kalması güvenli gıda zincirini kıracaktır. ISO 22000 Belgesi olan firma ya da organizasyon güvenli gıda zincirinin bozulmaması için bu belgeye sahip tedarikçi ve dağıtım ağı firma ya da kuruluşlarla çalışmalıdır.

Gıda Güvenliği Nedir? Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir? Gıda Zinciri Nedir? Haccp Nedir?

Gıda Güvenliği: Gıdanın amacına uygun hazırlanarak kullanımı sonucu yani gıdanın tüketilmesi sonucu tüketiciye zarar vermeyeceği, zarara neden olmayacağı yaklaşımıdır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi: Gıdanın üretim aşamalarında, tüketiciye tedariki ve tüketiciye sunumu sırasında güvenli olmalarını garanti altına alan sistemdir.

Gıda Zinciri: Gıdanın üretiminden tüketici tarafından tüketilmesine kadar olan aşamaların tümüdür.

HACCP: Ürün güvenirliği sistemi olan HACCP, gıda işletmelerinde üretimin hijyen şartlarına uygunluğun sağlanması ve şartların iyileştirilmesi, tüketiciye ulaştırılmasında sağlık riskinin ortadan kaldırılması ve oluşabilecek sağlık risklerinin belirlenerek iyileştirilmesini sağlayan sistemli bir yaklaşımdır.

HACCP genel olarak 7 (yedi) temel ilkeden meydana gelir:

 1. Tehlike analizi ve ayrıntılı akım şemalarının oluşturulması,
 2. Karar Ağacı kullanılarak Kritik Kontrol Noktalarının belirlenmesi,
 3. Her bir Kritik kontrol noktasındaki Hedef Düzey ve Toleransların belirlenmesi
 4. Kritik kontrol noktalarını kontrol altında tutacak uygun izleme yöntemlerinin oluşturulması,
 5. Kritik Kontrol Noktalarının izlenmesi sırasında bulunan Uygunsuzluklara ve sapmalara karşı uygulanacak “Düzeltici Faaliyetlerin” belirlenmesi
 6. HACCP çalışmalarının etkinliğini kanıtlayacak Doğrulama Prosedürlerinin belirlenmesi
 7. Bu prensip ve uygulamalara yönelik Dokümantasyon Yapısının oluşturulması

ISO 22000 Haccp Belgesi̇ Zorunlu Mudur? ISO 22000 Haccp Belgesini Hangi Firma yada Şirketler Almalıdır?

ISO 22000 Standardının amacı; uluslararası alanda gıda zinciri faaliyetlerinde gıda güvenliği yönetiminde gıda güvenliği şartlarına uyum sağlamaktır.

Gıda üretimi yapan firma ya da işletmenin alt yapısını düzenlemek, üretiminin her biriminde izlenebilirliğin olmasını sağlamak, yasalara uygun hareket etmek, müşteri beklentilerine cevap verebilmek için gıda zincirinde yer almak için ISO 22000 Belgesi alabilirler.

Ülkemiz genelinde gıda işletmelerinin Tarım Bakanlığı denetimlerinden geçebilmeleri için HACCP sistemini kurmaları ve uygulamaları gerekmektedir ve zorunludurlar. Kurulan sistemin dokümantasyon çevrilmesi ile ISO 22000 Belgesi alınabilir.

ISO 22000 Haccp Belgesi̇ Zorunlu Mudur? ISO 22000 Belgesini Hangi̇ Firma Ya Da Kuruluşlar Alabilirler?

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gıdaya ihtiyaçları vardır ve bu gıdaların her insan için belli bir sağlık standardına tabi olması gerekmektedir.

Gelişen teknoloji, gıdanın daha üzün ömürlü üretilebilmesi, son tüketiciye ulaştırılmasındaki olumlu gelişmeler kaydedilirken diğer taraftan küreselleşen dünyada ve ülkemizde gıda kaynaklı sağlık sorunları artmıştır. Bu olumsuz gelişme Gıda Güvenliği Kavramını ön plana çıkarmıştır.

Gıda güvenliğinde sorunları hem tüketiciyi, hem üreticiyi hem de ülke ekonomisini büyük ölçüde olumsuz etkilemiştir. Maddi kayıp yanında zaman kaybına da yol açmaktadır. Aynı zamanda gıda üreticisi yasal kontrollere ve denetlemelere de maruz kalmaktadır.

ISO 22000 Belgesini; Gıda zincirinde yer alan tüm işletme ve kuruluşlar gıda zinciri şartlarını yerine getirmek için bu belgeyi alabilirler.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi̇ Nasıl Alınır?

iso-22000-belgesiISO 22000 Belgesinin alınması için nasıl ve nereden başlanmalı?

 • Öncelikle sistem uygulamalarına vakıf bir gıda güvenliği ekibi oluşturulmalı ve bir danışman ile birlikte hareket edilmelidir.
 • Yasalara uygun ve standart bir dökümantasyon oluşturulmalı, alt yapı ile ilgili düzenleme ve güncelleme yapılmalıdır.
 • Sistem ile ilgili çalışanlar bilgilendirme eğitimine alınmalıdır,
 • Belgelendirme kuruluşu ile görüşülerek denetim için süreç başlatılmalı,
 • Uygun olmayan ya da standartlarla örtüşmeyen yapı güncellenmeli ve belge alımı tamamlanmalıdır.

ISO 22000 Belgesi̇ Almak İçin Gıda Güvenliği Temsilcisi Ve Gıda Güvenliği Yönetim Ekibi Oluşturmak Gerekli Midir?

Standart maddelerinde belirlenmiş olan Gıda güvenliği ekip lideri ve Gıda güvenliği ekibi oluşturulmalıdır.

 • Gıda Güvenliği Ekip Lideri
 • Gıda güvenliği Ekibi

maddelerinde belirtilmiş olan özelliklere göre lider ve ekip belirlenerek atanmalıdır. Atama işlemi Üst Yönetim kurulu tarafından yazılı olarak yapılmalıdır. 

ISO 22000 Belgesi̇ İçin Danışmanlık Ve Eğitim Firması Seçiminde Dikkat Edilecek Konular Nelerdir?

Öncelikle kısa sürede size belge sağlayacağını vaat eden firmalardan ve kuruluşlardan kaçınmanız gerekir. Öyle ki ISO 22000 Belgesi konu itibariyle Gıda Güvenliğini kapsadığından telafini imkansız durumlarla sizi karşı karşıya bırakacaktır.

Peki size ISO 22000 Belge konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek firmada aramanız gereken özellikler neler olmalı;

 • Öncelikle firma ya da kuruluşun  ticari bilgilerine bakılmalıdır.
 • Danışmanlık ve eğitim verdiği firmaları ya da kuruluşları refere edebilmelidir.
 • Danışmanlık ve eğitim firmasının ya da kuruluşun ISO 22000 konusunda uzman olduğunu daha önce kurmuş olduğu sistemleri refere ederek gösterebilmelidir.
 • Firmanızda danışman olarak görevlendirilen kişinin ISO 22000 baş denetçilik sertifikası var mıdır? konu hakkındaki bilgileri yeterli midir?
 • Firma danışmanlık ve eğitim konusunda firmanıza ya da kuruluşunuza bir çalışma planı ile gelip detaylı olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri safhalarını şeffaf bir şekilde sunabiliyor olmalıdır.

ISO 22000 Danışmanlık Ve Eğitim Sürecinde Neler Yapılmalıdır? ISO 22000 Belgesi̇ İçin Danışmanlık Kuruluşlarından Eğitim Alınmalı Mıdır?

Firma ya da kuruluşunuzun beklentilerinin öğrenilmesi ile danışmanlık süreci başlamış olur.

 • İşletmenizin alt yapısı ve döküman sistemi incelenerek durum analizi ve çıkan analiz sonuçlarına göre planlamanın yapılması,
 • Yapılan plan ile ortaya konulması gereken dokümantasyon için gerekli alt yapı revizelerinin belirlenmesi,
 • Standartlara uygun alt yapının oluşturularak dokümantasyonun tamamlanarak Belgelendirme kuruşuluşu ile iletişim sağlanarak başvuruda bulunulması,
 • Yapılan denetimler sonucu eğer varsa uygunsuzlukların ortadan kaldırılması ve belge alımının gerçekleşmesi.

ISO 22000 Belgesi Danışmanlık Firmalarından Alınması Gereken ISO 22000 Eğitimleri;

 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi,
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi,
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

ISO 22000 Belgesi̇ İçin Gerekli̇ Dokümanlar Ve Kayıtlar Nelerdir?

Firmanın ya da kuruluşun ticari kimlik bilgileri ve bulunduğu ülkede uygulanan gıda ile ilgili kuruluşlardan alınmış ilgili belgeleri olmalıdır.

ISO 22000 Sistem Dokümantasyonu yani Gıda güvenliği yönetim sistemi dokümantasyonu;

 • Gıda güvenliği politikalarının ve bu politikaların amaçlarının yazılı hale getirilmiş ifadelerini,
 • Uluslararası standartlar gereği prosedürlerin ve kayıtların dokümantasyonunu,
 • Firma ya da kuruluşun gıda güvenliği yönetim sisteminin etkin bir biçimde uygulanarak uygulama ve güncellemesini kanıtlar biçimde dokümantasyonunu içermelidir.

ISO 22000 Dökümanları aşağıdaki gibidir:

 • Gıda Güvenliği El Kitabı
 • Gıda Güvenliği Prosedürleri
 • Gıda Güvenliği Görev Tanımları
 • Gıda Güvenliği Talimatları
 • Her ürüne ait HACCP Planları
 • Gıda Güvenliği Formları

ISO 22000 Standartları Nelerdir?

ISO 22000 STANDARDI: Gıda zincirindeki firma ya da kuruluşlar için şartların yerine getirilmesi ile standartların örtüşmesi sonucu dokümantasyonun hazırlanması sonucu denetime girilerek alınan standardın belgesidir.

ISO 22003 STANDARDI: Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için oluşturulmuş şartlar standardıdır.

ISO 22004 STANDARDI: ISO 22000 : 2005 in uygulamasını kapsayan ISO 22000 Standard uygulamaları için yardımcı standarttır.

ISO 22005 STANDARDI: Gıda zincirindeki izlenebilirliliği ve izlenebilinirlik sisteminin geliştirmesini kolaylaştıran kılavuz standardıdır.

ISO 22000 2018 Standardı Nedir? Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı 2018 Güncellemesiyle Gelen Değişiklikler Nelerdir?

 ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının ilk yayınlandığı 2005 yılından revize tarihine kadar kullanıcılar birçok yeni gıda sorunlarıyla karşı karşıya kaldılar. Diğer ISO standartlarında yapılan köklü değişiklikler ise 22000 Standardının da ivedilikle revize edilmesini gerektiriyordu. 

ISO 22000 : 2018 ile diğer ISO standartlarının günün şartlarına ve yakın geleceğe uyarlanabilmesi için sürekli olarak güncellenmesi ve revize edilmesi gerekmektedir. Tüm bu gelişime yönelik revizeler ISO Standartlarının daha verimli ve uygulanabilir olmasını sağlayacaktır. Standartların güncellenmesi ve yenilenmesi titiz çalışmalar sonucu birkaç yıl alabilmektedir. örneğin ise 22000 Standardı 4 (dört) yıl içinde revize edilmiştir.

Yeni yayınlanan ISO 22000 : 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının yapısında meydana gelen revizeler dışında aşağıdaki kavranları da açıklık getirmeyi hedeflemiştir:

 • Yüksek seviye yapısı ( hight level structure) : Birden fazla kullanılan entegre yönetim sistemi standartları kullanan işletmeler için ISO standartları gibi yüksek seviye yapısı ile aynı olacaktır.

 • Risk Yaklaşımı: Yüksek seviye yapısı ile standartlara risk temelli yaklaşım ve fırsatlara odaklanma için fırsat kavramları getirilmiştir.
 • Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al : Planla, uygula, kontrol et, önlem al döngüsü standartta açıklığa kavuşmuştur. İki bölüme ayrılan; yönetsel süreçlere odaklanma ve HACCP ilkelerini kapsayan bölüm aşamaları oluşmuştur.
 • Operasyon süreci : Anahtar terimleri oluşturan operasyonel önşart programları, ön koşul programları gibi terimlerin net bir şekilde tanımlandığı görülmektedir.

Teklif İsteme Formu

_