TEKLİF AL

ISO 14001:2015 Çevre Belgesi Danışmanlık

Çözüm Danışmanlık, ISO 14001 2015 Çevre Belgesinin firmanıza temin edilmesinde danışmanlık ve eğitim hizmeti sağlamaktadır.

İSO 14001 2015 Çevre Belgesinin temini için Çözüm Danışmanlık, sürecin en başından belgenizin teslimine kadar bütün süreçlerde danışmanlık ve eğitim hizmetiyle firmanızın yanında yer almaktadır.

Çözüm Danışmanlık; İSO 14001 2015 Belgesi alınması sürecinde İSO 14001 Baş denetçi olan ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre Görevlisi yetkisine sahip danışmanları, eğitimcileri ve konusunda uzman personeli ile İSO 14001 Standartlarına göre Çevre Yönetim Sisteminin kurulması, İSO 14001 2015 Belgesi alımı için gerekli dokümantasyonun hazırlanması ve gerekli kayıtların oluşturulması, uygulamaların yapılması ile firmanızı denetime hazır hale getirmektedir. 

Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra Çözüm Danışmanlık; İSO 14001 2015 Belgesi vermeye yetkili akredite Uluslararası Belgelendirme Kurumlarına başvurunuzu yapmaktada ve belgelendirme denetimlerini geçerken yanınızda yer almaktadır.

Çözüm Danışmanlık olarak; ilk defa İSO 14001 2015 Belgesi alacaklara ya da mevcut İSO 14001 2015 Belgesi olan firmaların belgelerinin devamlılığını sağlayacak sürekli danışmanlık, denetim ve eğitim hizmeti de vermekteyiz.

İSO 14001 2015 BELGESİ NEDİR? 

İSO 14001 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NEDİR?

İSO 14001 2015 Çevre Yönetim Sistemi; bir şirketin ya da bir kurumun faaliyetlerini sürdürürken çevreye verdiği zararı, tahribatı standartlarla oluşturulan bir yönetim sistemi sistematiği ile zararı ya da tahribatı ortadan kaldırma, en az zarar ile minimize etmeye çalışan bir sistemdir. 

İSO 14001 2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, şirket ya da kurumun ve ya organizasyonların çevre ile etkileşime geçtiği alanlarda etkileşimden doğan sonuçların yönetilmesini kapsayan bir yönetim sistemi standardıdır.

İSO 14001 2015 Belgesi, şirketin ya da organizasyonun yukarıda bahsi geçen çevre ilişkisini mevzuatlara uygun bir şekilde yönettiğini ve faaliyetlerinde çevreye zarar vermediğini ya da çevre tahribatında bulunmadığını sistematik ve kontrollü bir şekilde yürüttüğünü gösterir belgedir.

İSO 14001 2015 Belgesi olan bir şirket veya organizasyonun faaliyetlerinde çevreye hiç zararının olmadığı anlamı çıkarılamaz. Belge, çevreye zararın sistematik bir şekilde standartlara uygun olarak minimize edildiğini gösterir.

İSO 14001 2015 Belgesi olan şirketin çevreye ne gibi zararlar verdiğinin bilincinde olduğunu ve bu zararı minimize ederken Yasal Mevzuat çerçevesinde yasal sınırlar dahilinde yaptığını ve sürekli kontrol altında tuttuğunu anlayabiliriz.

ÇEVRE NEDİR? ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Çevre: Şirketin faaliyetlerini sürdürürken ilişkide bulunduğu hava, su kaynağı, bitki örtüsü, kara parçası, faaliyette bulunulan bölgede yaşamını sürdüren canlıların fiziksel, kimyasal ve biyolojik ortamdır.

Çevre Yönetim Sistemi: Şirketin ya da organizasyonun faaliyetlerini sürdürürken çevre ile ilişkisinde; çevreye zarar vermemesi ya da minimize ederek yasal sınırlar içine çekerek faaliyetine uygulaması, uygulamalarının sürekli hale getirmesini için oluşturulan bir standartlarla oluşturulmuş organize bir yönetim yapısıdır.

Çevre Yönetim Sistemi; sorumlulukların, yönetimin belirlenmesi, uygulamalar ve uygulama sonuçları, kaynaklar ve işletme bir bütündür. 

İSO 14000 NEDİR? İSO 14001 BELGESİ NEDİR?

Çevre Yönetim Sistemi aynı şekilde algılanması ve uygulanması için dünya genelinde standart haline getirilmiştir.

Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili dünya genelinde oluşturulmuş standartlara İSO 14000 Standart ailesi denilmiştir.

Bu standart içinde İSO 14001 Çevre Yönetim Standardına göre Çevre Yönetim Sistemi kurulur ve bu standarda göre sistem denetimi yapılır.

İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardına göre oluşturulan Çevre Yönetim Sistemi İSO 14001 Standardına göre denetim yapılarak şirketlere veya organizasyonlara İSO 14001 Belgesi verilir.

Belgelendirme kuruluşunun verdiği Çevre Yönetim Sistemi Belgesi İSO 14001 Belgesidir.

İSO 14000 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ STANDARTLARI

Şirketiniz ya da organizasyonunuz için Çevre Yönetim Sistemi oluşturacak iseniz rehber standart Çevre Yönetim Sistemi Standardıdır. Diğer çevre yönetim sistemi standartları sektörlere göre oluşturulmuş yardımcı kılavuz standartlardır.

Çevre Yönetim Sistemi İSO 14000 Standartları aşağıdaki standartlardan oluşur:

– ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Şartlar ve Kullanım Kılavuzu

– ISO 14004 Çevre Yönetim Sistemi- Prensipler, sistemler ve destekleyici tekniklere dair genel kılavuz

– ISO 14006:2011 Çevre Yönetim Sistemi – Ekotasarım ile ilgili kılavuz

– ISO 14015 Çevre yönetimi – Kuruluşların ve yerleşim alanlarının çevre açısından değerlendirmesi

– ISO 14031 Çevre Yönetimi – Çevre Performans Değerlendirilmesi- Kılavuz

– ISO 14040 Çevre Yönetimi – Hayat boyu değerlendirme – İlkeler ve çerçeve

kurallar ve ilkeler

İSO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDEN OLUŞTURULUR?

İSO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Teknolojik gelişmelerin hızı, nüfus artışı, kentleşme, doğal kaynakların kıtlığı çevremizi tehdit etmekte ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. insanların çevrelerinde yarattıkları tüm olumsuz etkiler çevre kirliliğini oluşturur. 

Çevre kirliliğine sebep olan maddelere atık, kullanım sonucu ortaya çıkan maddelere kirletici, kirletici maddelerin bırakıldığı alanlara da alıcı ortam denir.

Çevre kirliliği tüm canlı yaşamı 20. yy ‘ın ikinci yarısından itibaren tehdit etmeye başlamış ancak daha eski tarihlerden beri süre gelen çevre kirliliği sanayileşmenin hız kazanmasıyla artık günlük yaşamda da kendini belli etmeye başlamıştır.

Daha dar alanlarda hissedilen çevre kirliliği yoğunlaşarak global bir hal alıp tüm dünyayı tehdit ederek tüm dünyanın sorunu haline gelmiştir. Öyle ki çevre çalışmaları yürüten kurumlar atıkların oluşturduğu yeni bir kıtadan söz ederek durumun önemeni ortaya koymaya çalışmışlardır.

Uluslararası boyut kazanan çevre kirliliği tüm dünyanın bertaraf etmesi gereken bir sorun haline gelmiştir. Bu çerçevede ülkeler kendi alanlarını ve doğal kaynaklarını korumak, çevreye verilen zararı minimize etmek için ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikler uygulamaya almışlardır. İSO 14000 Belgesinin önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. 

İSO 14000 Belgesi uluslararası platformda zorlama gütmeyen gönüllülük esasına dayanan bir sistem olmasına karşın ülkemizde İSO 14000 Belgesi standardı ile kanunlar çerçevesinde zorunlu tututulmaktadır.

Gizlilik ayarları
Web sitemizi kullanırken deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi bir tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, web tarayıcısı ayarlarınız üzerinden çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca izleme teknolojilerini kullanabilecek üçüncü taraflardan içerik ve komut dosyaları da kullanıyoruz. Bu tür üçüncü taraf yerleştirmelerine izin vermek için aşağıda onayınızı seçerek verebilirsiniz. Kullandığımız çerezler, topladığımız veriler ve bunları nasıl işlediğimiz hakkında eksiksiz bilgi için lütfen Gizlilik Politikası sayfamıza bakın.
Youtube
- Youtube kaynaklı içeriği görüntüleme izni
Vimeo
- Vimeo kaynaklı içeriği görüntüleme izni
Google Maps
- Google kaynaklı içeriği görüntüleme izni
Spotify
- Spotify kaynaklı içeriği görüntüleme izni
Sound Cloud
- Sound kaynaklı içeriği görüntüleme izni
TEKLİF AL