Helal Sertifikası

Helal Sertifikası, bir ürünün İslami yasalara uygun olarak üretildiğini ve paketlendiğini belgeleyen bir sertifikadır. Bu sertifika genellikle Helal Gıda Kurulu tarafından verilir ve ürünlerin hammaddelerinin, üretim yerlerinin ve işlemlerinin incelenmesinden geçer. Bu sertifika, Müslümanlar tarafından tüketilen ürünlerin Helal (haram olmayan) olduğunu garanti eder.

Helal Sertifikası, islami usullere göre belirlenmiş gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara verilir. Mailiki, Hanbelî ve Hanefi mezhepleri uyarınca uygun kriterler olarak adlandırılan Helal Sertifikası bu hususta hassasiyet gösterenler için göz atılan belgelerin başında gelmektedir.

Helal Ne Demektir?

İslam dini açısından Kuran’ı Kerim esaslarına ve hadisler ışığında İslam âlimlerince belirlenmiş olan ve İslam dininin kurallarına karşıt olmayan dinen yasaklanmamış olanları tanımlar. İslam dini açısından yapılması, yenilip içilmesi serbest olan ve hakkında aykırı bir hüküm bulunmayan durumlar helal olarak kabul edilir.

Helal Gıda Ne Demektir?

Helal gıda yukarıda ifade edilen helal kavramı içerisinde değerlendirilen kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  Helal gıda dendiği zaman İslami usullere göre kesilmiş, beslenmiş, yetiştirilmiş ve sağlığa zararlı olmayan anlamları çıkmaktadır. Organik ve zararsız olan ve İslam Fıkıh usullerine göre üretilen ürünlere helal gıda denmektedir. Fakat bazı durumlar ve ürünler fıkıh ve İslam âlimleri açısından tartışmalı kalan durumlar olduğu için ve hakkında kesin hüküm bulunmadığından helal olup olamadığı hususunda muallâkta kalmaktadır. Artan helal gıda talepleri bu konuda helal gıda sertifikasyonlarını gündeme getirmiştir. GDO ve Hibrit üretimler helal gıda tartışmalarını gündeme yeniden getirmiştir. Ayrıca Öncelikle alkol ve türevleri ile domuz ve domuzdan imal edilmiş ürünler, işlemler ve süreçlerin ürünlerde bulunmaması gerekmektedir.

helal-gıda-sertifikası

Helal Belgesi Nedir?

Helal belgesi helal üretim şartlarına uygun üretim ve satış yapan firmalara istekleri üzerine denetimler sonucu verilen belgenin adıdır. Bu hususta Malezya ilk helal gıda belgesini veren ülke olarak kayda geçmiştir.  ISO Kalite Belgeleri gibi uluslararası bir standardı olmasa bile Helal Gıda belgeleri çeşitli kuruluşlardan alınabilmektedir. İslami usul ve esaslara uygunluk olarak üretim ve satış yapmak isteyen firmaların alması gereken belgelerin başında gele Helal Belgesi ile bu konuda hassasiyet taşıyan müşterilerin güveni sağlanmaktadır.

Helal Sertifikasını Kimler Alabilir?

Bu sertifikayı almak isteyen ve helal kavramına uygun üretim ile satış yapan gerekli denetimleri geçen her firma belgeyi almaya hak kazanır. Helal sertifikasını alabilecek olanlar arasında, helal gıda üreticileri, helal hizmet sağlayıcıları ve helal ürünlerin tedarikçileri bulunmaktadır. Bu sertifikasyon, genellikle helal gıda, hayvansal ürünler, kozmetikler, ilaçlar ve finansal hizmetler gibi alanlarda kullanılmaktadır.

helal-belgesi

Helal Sertifikası Nasıl Alınır?

Helal sertifikası çeşitli kuruluşlar tarafından verilmektedir. Ülkemizde TSE tarafından da Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulunca Onaylı helal gıda belgesi verilmektedir. Bunun için ilgli kuruşla ve yetkilendirilmiş aracı firmalara başvuru yapılabilir.

Helal Sertifikası Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Helal sertifikası almak için şartlar, sertifika veren kuruluşun kurallarına ve standartlarına göre değişebilir. Ancak genel olarak, helal sertifikası almak için aşağıdaki şartlar aranabilir:

  • Ürünün veya hizmetin, İslami kurallara uygun olarak üretilmesi veya sunulması: Helal sertifikası almak isteyen firmalar, ürünlerinin veya hizmetlerinin İslami kurallara uygun olarak üretilmesi veya sunulmasını garanti etmelidir.
  • Helal kaynaklı hammaddelerin kullanılması: Firmalar, ürünlerinde veya hizmetlerinde kullandıkları hammaddelerin helal kaynaklı olduğunu kanıtlamalıdır.
  • Helal sertifika veren kuruluşların belirlediği standartlara uymak: Firmalar, helal sertifika veren kuruluşların belirlediği standartları ve kuralları uymak zorundadır.
  • Sürekli denetim: Firmalar, sertifika veren kuruluşlar tarafından sürekli denetlenmelidir ve sertifikalarını her yıl yenilemelidir.
  • Sertifikasyon maliyeti: Helal sertifikası almak için firmaların belirli bir maliyet ödemek zorunda olmaları mümkündür.

Teklif İsteme Formu

_